Foto: Lars Norman Thomsen

Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Havbrugsmodstanden sejrede på point

Af
Af Nina Bjarup Vetter

Formand for miljøforeningen BLAK

Djursland:

DEBAT "Det var glædeligt for vores lokale miljøforening BLAK at lægge både land og vand til miljøminister Lea Wermelins besøg ved Jernhatten mandag (i sidste uge, red.).

Her proklamerede hun den længe ventede og forløsende udmelding om, at planerne om store havbrug ud for Djurslands og Nordsjællands kyster er skrinlagte. Loven om kompenserende marine foranstaltninger, Lov 111, bliver således ikke effektueret. Netop den stemmeaftale ville gøre det muligt at anlægge de store flydende industriøer. Det er en stor sejr for det massive arbejde, der fra mange sider er lagt i arbejdet for et rent Kattegat uden havbrug.

Vi vil ikke mindst sende en varm tanke til nyligt afdøde fiskeskipper Knud Andersen fra Levende Hav. Hele Djursland stod sammen i sagen med både Anholt og Samsø, enige lokalpolitikere på tværs af partiskel, turismeorganisationer og private initiativer viste, at det nytter at løfte i flok. I den sidste fase lykkedes det også at skabe gode kontakter til Nordsjælland gennem samarbejdet i Beredskab Djursland. Nordsjælland ville præcis som Djursland bliver hårdt ramt på turismen, hvis havbrugene var blevet en realitet.

Ved pressemødet på Jernhatten tog miljøministeren og præsident for DN, Maria Gjerding sig god til at lytte til vores vision om en maritim nationalpark på tværs af Kattegat. Det er vigtigt at langtidssikre de store rekreative interesser og ikke mindst havmiljøet. Fiskebestandene er fisket helt i bund og jævnlige bundtrawlinger har lagt havbunden øde i store områder. Vi arbejder henimod der i den kommende havplan indtænkes en marin/maritim nationalpark, og vi søger foretræde for ministeren på baggrund af de mange tusinde underskrifter vi har indsamlet for en maritim nationalpark."

Publiceret 04 September 2019 15:30