Jan Fischer (S), formand for Udvalget for Sundhed, Ældre og Social, oplever det største budgetpres med et merforbrug på cirka 30 mio. kroner mere end forventet.

Jan Fischer (S), formand for Udvalget for Sundhed, Ældre og Social, oplever det største budgetpres med et merforbrug på cirka 30 mio. kroner mere end forventet. "Området er svært styrbart, fordi antallet af ældre vokser så meget, som det gør, og så har jeg en sag, der alene koster kommunen 8 mio. kroner for lige at sætte tingene i perspektiv," siger Jan Fischer. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Syddjurs: Budgetpres bliver større end forventet

Den seneste budgetopfølgning efter sommerferien viser, at Budget 2019 bliver overskredet med cirka 53 mio. kroner. Det skal ses i lyset af et samlet budget på pænt over 2 milliarder kroner

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Allerede før sommerferien blev der taget initiativer i de forskellige politiske fagudvalg til at imødegå et forventet pres på Syddjurs Kommunes Budget 2019, så lokalpolitikerne var ikke uvidende om, at efterårets byrådsarbejde ikke ville blive "a walk in the park".

De havde dog nok ikke forventet, at udfordringen nu er løbet op i et forventet merforbrug på cirka 53 mio. kroner.

Det var det overslag, som kommunens regnedrenge præsenterede byrådet for i sidste uge, da man var samlet til det planlagte anlægsseminar.

Forventet samlet merforbrug i 2019: cirka 53 mio. kroner fordelt på følgende områder:

Drift:

  • Social og Familie på cirka 30 mio. kroner
  • Erhverv og Beskæftigelse på cirka 13 mio. kroner
  • Skoler på cirka 10 mio. kroner

Anlæg:

  • Overførsler og tillægsbevillinger på godt 65 mio. kroner

Holder tallene vand, vil det resultere i et skønnet træk på Syddjurs Kommunes kassebeholdning på cirka 100 mio. kroner.

Direktionens anbefalinger til byrådspolitikerne forud for de kommende budgetforhandlinger. Kilde: Syddjurs Kommune

Direktionens anbefalinger til byrådspolitikerne forud for de kommende budgetforhandlinger. Kilde: Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune havde pr. 31. juli en kassebeholdning på 160 mio. kroner.

Kommunens administration er i gang med en analyse af udfordringerne for at foreslå mulige løsninger. Borgmester Ole Bollesen (S) opfordrer desuden KL og regeringen til at bidrage med løsninger, i forhold til de budgetudfordringer der er på social og familieområdet i Syddjurs Kommune såvel som i resten af landet.

KL og S-regeringen har indledt forhandlingerne om næste år økonomiaftale for kommunernes samlede økonomi, der er et vigtigt finanspolitisk instrument for den til enhver tid siddende regering.

Sagen med den kommende budgetopfølgning skal politisk behandles i økonomiudvalget og i fagudvalgene i september måned. Indtil da er der ikke vedtaget noget som helst, som borgerne ellers nemt har kunnet få indtryk af i den forgange weekend på baggrund af mulige og helt umulige indslag i nyhedsmedier, der betjener sig af levende billeder.

Anlæg skal ned

Byrådet var i sidste uge primært samlet for at diskutere niveauet for de kommende års anlægsinvesteringer. De skal ned i en størrelsesorden på i omegnen af 80-100 mio. kroner i 2020 og årene fremover for ikke yderligere at presse kassebeholdningen.

Det er i øvrigt også helt i tråd med Syddjurs Kommunes generelle økonomiske politik.

Kommunens regnedrenge anbefaler desuden byrådet at afsætte en buffer på 30 mio. kroner på anlæg til investeringer. Tillægsbevillinger på anlæg skal så vidt mulig undgås, lyder regnedrengenes anbefalinger.

I en vækstkommune som Syddjurs er investeringer en nødvendighed. Væksten i antallet af ældre over 80 og børn i alderen 0-5 år fremover er sig selv en udfordring.

Prognoserne viser endog også vækst i antallet af 6-16 årige og 25-64 årige.

Økonomiudvalget har som bekendt fastsat et strategisk mål om at passere 45.000 indbyggere inden 2023.

Hornslet og Rønde vil i de kommende år opleve en stor vækst i antallet af 0-5 årige børn. Kilde: Syddjurs Kommune

Hornslet og Rønde vil i de kommende år opleve en stor vækst i antallet af 0-5 årige børn. Kilde: Syddjurs Kommune

Det betyder samtidig, at kravene til den kommunale service strammes yderligere på områder som: børnepasning, skoler, ældrepleje og voksne borgere med behov for hjælp, desuden at anlægsrammen bliver udfordret.

Det er i Ebeltoft, at antallet af ældre borgere over 80 år vokser markant i de kommende år. Kilde: Syddjurs Kommune

Det er i Ebeltoft, at antallet af ældre borgere over 80 år vokser markant i de kommende år. Kilde: Syddjurs Kommune

Politisk medfører det, at kravene til den førte økonomiske politik skærpes yderligere, og at fikspunkterne for den økonomiske politik bliver sværere at gå på kompromis med, som kommunens regnedrenge også påpegede på sidste uges anlægsseminar.

Her og nu

1. Nye daginstitutioner i Hornslet og Rønde, 2. en afklaring af, hvordan man bedst muligt kan løse, at Hornslet Skole med cirka 800 elever er maksimalt presset på plads, 3. fortsatte investeringer i energirenoveringer på kommunale bygninger og 4. infrastruktur - er de fire hovedklumper, som politikerne skal finde løsninger på under de kommende budgetforhandlinger. På ældreområdet viser prognoserne, at det er i Ebeltoft, der i de kommende år bliver behov for flere plejeboliger m.m..

Syddjurs skal være 45.000 indbyggere i 2023, lyder Økonomiudvalgets målsætning. Det i Hornslet og Rønde, at befolkningstilvæksten bliver mest markant. Kilde: Syddjurs Kommune

Syddjurs skal være 45.000 indbyggere i 2023, lyder Økonomiudvalgets målsætning. Det i Hornslet og Rønde, at befolkningstilvæksten bliver mest markant. Kilde: Syddjurs Kommune

Politisk vil det give anledning til forklaringsproblemer, fordi det hidtil har været planen, at Ryomgård stod for tur, når der skulle bygges nye plejeboliger næste gang i Syddjurs Kommune som kompensation for de lukkede plejeboliger på Ringparken.

Publiceret 28 August 2019 20:30