Knud Erik Hansen blev ansat af den daværende ejer Anton Thorsen i 1979 hos Nimtofte Maskinstation, som det hed den gang. Afdøde Anton Thorsen er far til de nuværende ejere, Jørgen og Kristian Thorsen. Bent Juul Jørgensen (tv.), branchedirektør hos Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM & E), havde et flot diplom med til jubilaren

Knud Erik Hansen blev ansat af den daværende ejer Anton Thorsen i 1979 hos Nimtofte Maskinstation, som det hed den gang. Afdøde Anton Thorsen er far til de nuværende ejere, Jørgen og Kristian Thorsen. Bent Juul Jørgensen (tv.), branchedirektør hos Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM & E), havde et flot diplom med til jubilaren

Hip hurra for 40 arbejdsår

Brdr. Thorsen hyldede trofast medarbejder

Af
Lars Norman Thomsen

NIMTOFTE Brødrene Thorsen I/S har en lang historie i Nimtofte, der går tilbage til 1960. Tirsdag i sidste uge tog hovedparten af virksomhedens medarbejderstab på næsten 70 en lille pause fra dagens dont og pligter.

"Du er altid meget præcis i dit arbejde og i dine udmeldinger om, hvor lang tid en opgave vil kunne klares på," lød det rosende fra direktør Kristian Thorsen (th.) til 40 års jubilaren Knud Erik Hansen. Alle fotos: Lars Norman Thomsen

De var mødt op hos Lübker Golf Ressort til brunch for at være med til at hylde en kær og på alle måder trofast kollega, maskinfører Knud Erik Hansen, 60, i anledning af hans 40 års jubilæum i virksomheden.

Direktør og ejerleder Kristian Thorsen kunne i sin hyldesttale til jubilaren fortælle, at Knud Erik Hansen endnu havde til gode at have en sygedag.

"Du har et godt helbred og en jernvilje. Du er et ordensmenneske, der trives med faste rammer, og du har altid dine idéer til, hvordan opgaverne bedst løses. Du er både firmaets og kundernes mand og er meget bevidst om, hvor lang tid, der går, før en opgave er gjort færdig med det bedst mulige resultat," lød det rosende fra Kristian Thorsen.

Kund Erik Hansen fik i dagens anledning overrakt Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje for lang og tro tjeneste i samme virksomhed.

Kund Erik Hansen fik i dagens anledning overrakt Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje for lang og tro tjeneste i samme virksomhed.

Brdr. Thorsen I/S bliver i dag drevet og ledet af de to brødre Jørgen og Kristian Thorsen, som har hver deres arbejdsområde.

Jørgen Thorsen står for den daglige drift af Tirstrup Maskinstation og Kristian Thorsen for den daglige drift af Nimtofte Maskinstation.

En stor del af Knud Erik Hansens kolleger var med til at hylde ham i den tidlige morgenstund på Lübker Golf Resort

En stor del af Knud Erik Hansens kolleger var med til at hylde ham i den tidlige morgenstund på Lübker Golf Resort

I dagens anledning var Knud Erik Hansen, der stammer fra Syvveje, men har boet i Nimtofte i en lang årrække sammen med sin familie, indstillet en sølvmedalje fra Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab.

Dronningens fortjenstmedalje kan man som offentlig ansat søge om efter 40 år, men som ansat i en privat virksomhed først efter 50 år. Med mindre jubilaren rejser efter 40 år.

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab - i daglig tale Landhusholdningsselskabet - er et forum for debatten om bæredygtig brug af det åbne land og dets ressourcer til gavn for jordbrug, samfund og miljø.

Knud Erik Hansen tog hyldestordene og klapsalverne med et stille smil sammen med sin hustru. Næste dag var han på farten igen. Måske startede arbejdsdagen allerede klokken 4-5 stykker...

Knud Erik Hansen tog hyldestordene og klapsalverne med et stille smil sammen med sin hustru. Næste dag var han på farten igen. Måske startede arbejdsdagen allerede klokken 4-5 stykker...

En repræsentant fra selskabet var forbi, så Knud Erik Hansen, der tog hyldesten med et stoisk ro og et stille smil, fik medaljen sat behørigt på brystet.

Honnør til en trofast medarbejder.

Publiceret 28 August 2019 10:00