Rutinerede Lisbeth Holmbjerg Jensen ny leder af Kolind Børnehus. Tilsendt foto

Rutinerede Lisbeth Holmbjerg Jensen ny leder af Kolind Børnehus. Tilsendt foto

Kolind Børnehus: Ny leder med masser af rutine og erfaring

Lisbeth Holmbjerg Jensen bliver ny chef for Kolind Børnehus

Af
Lars Norman Thomsen

KOLIND Kolind Børnehus, der åbnede 1. august 2017, er med sine cirka 130 børn i alderen 0-6 år en af kommunens største institutioner.

Børnehuset måtte 1. december 2018 sige farvel til institutionens første leder Solveig Havmand, som begyndte 1. marts 2017. Hun valgt helt udramatisk at stoppe for udelukkende at hellige sig sin konsulentvirksomhed.

I stedet har souschef Birthe Arnløv Jensen været konstitueret i lederstillingen, og først nu er der sat navn på en ny chef.

Hun hedder Lisbeth Holmbjerg Jensen, og hun møder frem med et cv, der fortæller, at Kolind Børnehus får en rutineret leder.

Hun har ifølge sin LinkedIn-profil været daginstituionsleder ved Børn og Unge, Aarhus Kommune, siden 2007. Før da var hun fritidshjemsleder ved Bjørnshøj Fritidshjem i perioden 1995-2004 og herefter daginstitutionsleder ved Idrætsbørnehaven Globus i tre år.

"Jeg glæder mig rigtig meget til at starte som leder i Kolind Børnehus. Jeg er meget spændt på at starte i en ny kommune med nye samarbejdspartnere, og jeg glæder mig til at møde børn, forældre og personale i Kolind Børnehus. Jeg ser frem til det kommende samarbejde på alle fronter og glæder mig til at udvikle det pædagogiske arbejde i samarbejde med både forældre og personale," udtaler hun i den pressemeddelelse, som er udsendt af Syddjurs i forbindelse med hendes ansættelse.

Barn af fusion

Kolind Børnehus er et barn af fusionen mellem Dortheabørnehaven og Daginstitutionen Romlehøj.

Den åbnede som integreret storbørnehave 1. august 2017 på Romlehøjs arealer, hvor der til de i forvejen 475 kvadratmeter blev lavet en ny tilbygning på over 500 kvadratmeter for 10. mio. kroner. I den gamle del af bygningen er der vuggestueafdeling, den kommunale dagpleje har en afdeling, der er rum til sprogarbejde mm, førskolegruppen har et rum, som er i åben forbindelse med børnehusets køkken, og der er et lille depot.

I den nye del af bygningen er der 4 børnehavestuer, der er direkte forbundet 2 og 2 med parvis deling af toiletter og garderobe, et motorikrum med klatrevæg, et puderum. Endvidere er der en personalestue, et lille møderum og et kontor/administrationsrum.

Kolind Børnehus er normeret til 90 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn og beskæftiger cirka 25 ansatte.

Publiceret 13 August 2019 16:30