Sådan kommer den genopførte hovedbygning til at tage sig ud

Sådan kommer den genopførte hovedbygning til at tage sig ud

Rønde vartegn genopstår som Fugl Føniks af asken

Det varer dog et lille års tid, før Fugl Føniks kan genopstå i form af en nyfødt hovedbygning på Rønde Højskole og Efterskole

Af
Lars Norman Thomsen

RØNDE Rønde Højskole og Efterskole er nu klar med en plan for renovering og genopbygning efter de brand og vandskader, der siden januar har betydet, at hovedbygningen ikke kan benyttes.

Arkitektfirmaet Frost Larsen har udfærdiget en ambitiøs plan for genopbygningen af den gamle hovedbygning, så den kan fremtræde i en ny og moderniseret udgave, fortæller forstander Birgit Fuglsbjerg i en pressemeddelelse.

Der er blevet arbejdet med at genskabe den gamle hovedbygning fra 1894 til en moderne bygning for læring og samvær, samtidig med at bygningens historiske og kulturelle udtryk søges bevaret.

Snørklede gange og 125 års utallige småforandringer bliver genopført med en ny overskuelighed og logik. Hovedbygningen vil fortsat stå som et vartegn for Rønde By, men nu med et både æstetisk og funktionelt udtryk, lover forstanderen.

Der bliver tilbygget en løftet tagetage med boområder, dagligstuer og badeforhold, og på 1. salen vil der også blive indrettet boområder i moderne stil. I stueetagen bytter administrationen og det fælles lærerværelse plads, og kælderetagen bliver åbnet op, således at der bliver direkte udgang derfra, og der dermed bliver lyst og behageligt at opholde sig der. I dette område bliver der både arbejdsrum og ekstra udfoldelsesplads til efterskoleeleverne.

Licitation i denne måned

Der afholdes licitation i slutningen af august, og derefter forventer skolen, at byggeriet kan begynde og stå færdigt i løbet af foråret og sommeren 2020. Dele af byggeriet er under forsikringen, men en væsentlig del må skolen selv finde midler til.

Det har været en udfordring, fordi Rønde Højskole og Efterskole gennem de seneste år har prioriteret at udvikle skolen bygningsmæssigt gennem tilbygning af hal, klasselokaler, badefaciliteter og dagligstue samt renovering af de gamle bygninger og tage, erkender Birgit Fuglsbjerg.

Økonomien er blevet yderligere udfordret af, at der skulle findes ekstra midler til at renovere de ældste dele af den gamle hovedbygning, som ikke har været direkte ramt af branden

Fin elevtilslutning

Siden branden har efterskoleeleverne, der boede i den gamle hovedbygning, samt skolens administration haft til huse i pavilloner, som blev sat op på p-pladsen og ved Moesbakkegaard. En større rokade og nytænkning i brugen af klasselokaler har gjort, at begge skoler har kunnet fortsætte undervisningen som hidtil, og tilstrømningen af elever har været uændret på trods af omstændighederne.

Og det glæder Birgit Fuglsbjerg:

”De områder, der brændte, havde vi netop renoveret for store beløb som et led i en større, langsigtet renoveringsplan for skolen, som skulle have været afsluttet her i foråret. Men på baggrund af situationen omkring branden besluttede vi at finde midler til at renovere også den allerældste del af den gamle hovedbygning, som der ikke er direkte skade på. Og det glæder os, at det ser ud til at kunne lykkes. Vi håber at kunne supplere vores belåning med tilskud fra fonde og donationer. Det har vist sig vanskeligt,og er ikke på plads endnu, men det synes oplagt at fonde og andre kan være interesseret i at støtte op om en skole med så stærk en forankring i lokalsamfund og med så lang en historie og så god en elevsøgning."

"Vi ser frem til licitiationresultatet her i slutningen af august og glæder os til en ny og funktionel hovedbygning med de bedst tænkelige forhold til kommende elever, og for skolens personale."

På bygningens front er der nu ophængt en visualisering af det kommende byggeri, hvor man kan orientere sig og glæde sig til, at en bygning, der har haft sin lange Rønde historie, snart rejser sig igen som en Fugl Føniks af asken.

Publiceret 06 August 2019 14:00