Sådan kommer den genopførte hovedbygning til at tage sig ud

Sådan kommer den genopførte hovedbygning til at tage sig ud

Rønde vartegn genopstår som Fugl Føniks af asken

Det varer dog et lille års tid, før Fugl Føniks kan genopstå i form af en nyfødt hovedbygning på Rønde Højskole og Efterskole

Af
Lars Norman Thomsen

RØNDE Rønde Højskole og Efterskole er nu klar med en plan for renovering og genopbygning efter de brand og vandskader, der siden januar har betydet, at hovedbygningen ikke kan benyttes.

Arkitektfirmaet Frost Larsen har udfærdiget en ambitiøs plan for genopbygningen af den gamle hovedbygning, så den kan fremtræde i en ny og moderniseret udgave, fortæller forstander Birgit Fuglsbjerg i en pressemeddelelse.

Der er blevet arbejdet med at genskabe den gamle hovedbygning fra 1894 til en moderne bygning for læring og samvær, samtidig med at bygningens historiske og kulturelle udtryk søges bevaret.

Snørklede gange og 125 års utallige småforandringer bliver genopført med en ny overskuelighed og logik. Hovedbygningen vil fortsat stå som et vartegn for Rønde By, men nu med et både æstetisk og funktionelt udtryk, lover forstanderen.

Der bliver tilbygget en løftet tagetage med boområder, dagligstuer og badeforhold, og på 1. salen vil der også blive indrettet boområder i moderne stil. I stueetagen bytter administrationen og det fælles lærerværelse plads, og kælderetagen bliver åbnet op, således at der bliver direkte udgang derfra, og der dermed bliver lyst og behageligt at opholde sig der. I dette område bliver der både arbejdsrum og ekstra udfoldelsesplads til efterskoleeleverne.

Licitation i denne måned

Der afholdes licitation i slutningen af august, og derefter forventer skolen, at byggeriet kan begynde og stå færdigt i løbet af foråret og sommeren 2020. Dele af byggeriet er under forsikringen, men en væsentlig del må skolen selv finde midler til.

Det har været en udfordring, fordi Rønde Højskole og Efterskole gennem de seneste år har prioriteret at udvikle skolen bygningsmæssigt gennem tilbygning af hal, klasselokaler, badefaciliteter og dagligstue samt renovering af de gamle bygninger og tage, erkender Birgit Fuglsbjerg.

Økonomien er blevet yderligere udfordret af, at der skulle findes ekstra midler til at renovere de ældste dele af den gamle hovedbygning, som ikke har været direkte ramt af branden

Fin elevtilslutning

Siden branden har efterskoleeleverne, der boede i den gamle hovedbygning, samt skolens administration haft til huse i pavilloner, som blev sat op på p-pladsen og ved Moesbakkegaard. En større rokade og nytænkning i brugen af klasselokaler har gjort, at begge skoler har kunnet fortsætte undervisningen som hidtil, og tilstrømningen af elever har været uændret på trods af omstændighederne.

Og det glæder Birgit Fuglsbjerg:

”De områder, der brændte, havde vi netop renoveret for store beløb som et led i en større, langsigtet renoveringsplan for skolen, som skulle have været afsluttet her i foråret. Men på baggrund af situationen omkring branden besluttede vi at finde midler til at renovere også den allerældste del af den gamle hovedbygning, som der ikke er direkte skade på. Og det glæder os, at det ser ud til at kunne lykkes. Vi håber at kunne supplere vores belåning med tilskud fra fonde og donationer. Det har vist sig vanskeligt,og er ikke på plads endnu, men det synes oplagt at fonde og andre kan være interesseret i at støtte op om en skole med så stærk en forankring i lokalsamfund og med så lang en historie og så god en elevsøgning."

"Vi ser frem til licitiationresultatet her i slutningen af august og glæder os til en ny og funktionel hovedbygning med de bedst tænkelige forhold til kommende elever, og for skolens personale."

På bygningens front er der nu ophængt en visualisering af det kommende byggeri, hvor man kan orientere sig og glæde sig til, at en bygning, der har haft sin lange Rønde historie, snart rejser sig igen som en Fugl Føniks af asken.

Publiceret 06 August 2019 14:00

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.