Britt Bager havde forud for Venstres gruppemøde meldt pas i forhold til at fortsætte som politisk ordfører. Arkivfoto

Britt Bager havde forud for Venstres gruppemøde meldt pas i forhold til at fortsætte som politisk ordfører. Arkivfoto

Britt Bager deltog ikke i Venstres magtspil

Venstres politiske ordfører det seneste godt et år havde forud for folketingsgruppens møde mandag meddelt, at hun ikke var i spil til at fortsætte på posten

Af
Lars Norman Thomsen

POLITIK "Jeg havde meddelt min partiformand Lars Løkke Rasmussen før sommerferien, at jeg ikke ønskede at fortsætte som politisk ordfører og dermed være en del af Venstres ledelse på Borgen," fortæller det lokale folketingsmedlem Britt Bager, som med over 10.000 personlige stemmer ved Folketingsvalget 5. juni fornyede sit mandat på overbevisende vis.

"Jeg havde gjort op med mig selv og min familie, at det var slut med at være politisk ordfører efter Folketingsvalget, fordi en arbejdsuge på 80 timer ikke er foreneligt med et godt familieliv. Jeg har trukket meget hårde veksler på min mand og søn det seneste år, og sådan kunne det ikke fortsætte. Det vil jeg hverken byde min familie eller mig selv," siger Britt Bager.

Derfor var hun ikke en del af det magtspil i Venstre, der udfoldede sig i partiets gruppeværelse på Christiansborg mandag eftermiddag, da posterne som gruppeformand, næstformand og politisk ordfører skulle fordeles.

Venstres gruppe på 44 valgte tidligere Udenrigs- og Finansminister Kristian Jensen som formand, Jacob Ellemann-Jensen som politisk ordfører og Sophie Løhde til næstformand.

Sophie Løhde besejrede i et kampvalg tidligere integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg. Sidstnævnte støtte Britt Bager under valgkampen ved at møde op til arrangement i Grenaa, og det er ikke ukendt, at de to er veninder.

Britt Bager vil ikke kommentere, hvad der skete i Venstres gruppeværelse.

Nu gælder det ordførerskabet

Britt Bager ser frem til i det nye folketing at få mere familievenlige arbejdstimer.

"Fremover bliver min arbejdsuge på 40 timer, måske 45 i visse uge," fastslår hun.

På partiets sommergruppemøde, der begynder torsdag 8. august og slutter søndag 11. august, fordeler Venstre sine ordførerskaber til den kommende folketingsperiode.

Britt Bager har qua sit år som politisk ordfører erhvervet sig en bred indsigt på mange politik-områder, og derfor er der ikke isoleret et ordførerskab, hun brænder for.

"Gruppens medlemmer kan byde ind med ønsker, og herudfra fordeler gruppeledelsen ordførerskaberne og får kabalen til at gå op," siger Britt Bager, der tidligere har været kultur- og medieordfører.

Et område som fortsat har den nu tidligere politiske ordførers store interesse.

Selv om hun frivilligt har sagt farvel til posten som politisk ordfører, tager hun selvfølgelig erfaringerne med til sit kommende hverv.

Det er i øvrigt sjældent set i politik, at et folketingsmedlem i sin første periode på Christiansborg bliver valgt til en så vigtig post som politisk ordfører.

Det skete for Britt Bager, der tidligere har proklameret, at ti år på Christiansborg er det maksimale for hende. Hun vil også nå at få et job i det private erhvervsliv.

Publiceret 06 August 2019 15:00

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.