Socialdemokratiets MF'er, Leif Lahn Jensen, finder Djursland ideelt til at arrangere et grønt folkemøde - en pendant i lidt mindre format til det store og bredtfavnende på Bornholm, der holdes hvert år i juni. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Socialdemokratiets MF'er, Leif Lahn Jensen, finder Djursland ideelt til at arrangere et grønt folkemøde - en pendant i lidt mindre format til det store og bredtfavnende på Bornholm, der holdes hvert år i juni. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Leif Lahn Jensen foreslår grønt folkemøde på Djursland

Det lokale folketingsmedlem vil gå i spidsen for, at det store folkemøde på Bornholm får en grøn pendant på Djursland

Af
Lars Norman Thomsen

Den grønne dagsorden var ved det nyligt afholdte folketingsvalg øverst på dagsordenen, især hos mange unge vælgere.

I det såkaldte 'Forståelsespapir' som blev udkommet af tre ugers regeringsforhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Det radikale Venstre, er klimaambitionerne store.

De fire partier agter at gennemføre en bindende klimalov med et reduktionsmål på 70 procent i udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990.

Klimaloven skal leve op til Paris-aftalen med periodiske opfølgninger. Klimarådet skal være den monitorerende rådgiver, som følger op på, om målsætningerne nås. Klimarådet skal også rådgive nærmere om, hvordan man finder holdbare virkemidler til at nå fra 65 til 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030.

Hvordan indretter vi os?

Det lokale socialdemokratiske folketingsmedlem Leif Lahn Jensen spiller nu med et forslag til, hvordan man bedst muligt kan fortsætte debatten om en grøn dagsorden videre.

Det bør efter Leif Lahn Jensens mening ske ved at lave et grønt folkemøde med fokus på, hvordan vi fremover kan indrette produktionen på en måde, der tager hensyn til miljøet.

"Et folkemøde, hvor meningsdannere, politikere, NGO´ere, virksomhedsledere og borgere kan mødes og diskutere, hvordan vi fremover tackler vores klimakrise og finder fælles løsninger og kompromisser mellem produktionslivet på den ene side og hensynet til naturen og klimaet på den anden. For produktion og natur skal kunne eksistere side om side, uden at produktionen truer miljøet og naturen med ødelæggelse," siger Leif Lahn Jensen.

Oplagt på Djursland

Leif Lahn foreslår Djursland som hjemsted for et grønt folkemøde.

"Djursland er ideelt, fordi vi her har enorme naturområder, der er værd at bevare. Desuden er Djursland et produktionsområde for både fødevarer og industriprodukter, hvilket indebærer, at man på Djursland har problemstillingen med at få produktion og natur til at eksistere sammen tæt inde på livet," siger Leif Lahn Jensen.

Han nævner hele debatten om havdambrug ud for Djurslands kyster som et godt eksempel herpå.

"På Djursland findes der også en række virksomheder, som allerede arbejder aktivt med cirkulær produktion. Samtidig ser vi, at Grenaa Havn arbejder på at være 'et nationalt center for bæredygtighed' og skabe et Bæredygtighedens Hus."

Gode eksempler på, at Djursland kunne været et naturligt sted at afholde et folkemøde om fremtidens måde at indrette produktion i Danmark på.

Leif Lahn Jensen vil bruge sommeren på at samle et lille hold af interesserede, der vil være med til udvikle planerne om et grønt folkemøde på Djursland.

Publiceret 05 August 2019 09:00