Søren Egge Rasmussen

Søren Egge Rasmussen

Debat: Havbrug skal stoppes - holder den nye regering ord?

Af
Søren Egge Rasmussen

Landbrugs- og fødevareordfører for Enhedslisten:

"Valget til folketinget gav et nyt flertal, som kan forhindre, at der bliver givet tilladelser til nye havbrug eller tilladelser til at udvide eksisterende havbrug.

I den politiske forståelse, som er grundlaget for regeringen står der ,at ”en ny regering vil føre en bæredygtig politik, hvor Danmark igen tager lederskab for den grønne omstilling og hæver ambitionerne for klima, miljø og natur markant”

Disse flotte målsætninger er uforenelige med at give tilladelse til nye havbrug i Kattegat. Derfor har jeg spurgt den nye miljøminister Lea Wermelin, om hun mener, at der er et ”miljømæssigt råderum” som muliggør at der gives tilladelse til nye havbrug i Kattegat? Og om ministeren vil tage initiativ til at ophæve Lov 111, som er grundlaget for at kunne give tilladelser til nye havbrug eller udvidelse af eksisterende havbrug. Inden valget undsagde Socialdemokraterne loven, nu vil Enhedslisten sikre, at det ikke bare var snak i valgkampen.

Det er meget vigtigt, at vi får langt mindre forurening af kvælstof i vores have. Danmark er langt bagud med at leve op til EU's krav om at reducere kvælstofforureningen, og vi er nødt til at forhindre, at der kommer yderligere forurening fra nye havbrug.

Havbrug har længe været et varmt emne på Djursland og Samsø, hvor borgere og politikere frygter den øgede forurening fra havbrug. I Norddjurs, Syddjurs og Samsø kommuner har enige byråd vedtaget fælles udtalelser imod nye havbrug. Og på Djursland har flere miljøbevægelser længe arbejdet for at havbrug forbydes.

Det er rigtigt godt, at kommunerne på Djursland og Samsø værner om naturen og fortsat er imod etablering af havbrug. Jeg bakker fuldt op om deres arbejde for, at ren natur er en væsentlig forudsætning for at tiltrække turister til området, og at det har stor og afgørende betydning for borgerne. Vi er simpelthen nødt til at værne om naturværdier og sikre et rent miljø.

Havbrug forurener for meget. Fiskene udnytter ikke foderet fuldt ud, og det giver stor forurening af kvælstof og fosfor, der kan føre til algeopblomstring og iltsvind. Heraf følger forringet badekvalitet ved kyster, for turister og lokalbefolkning, hvilket kan give store problemer på Djursland og Samsø. Vi skal værne om vores naturværdier, det har den nye miljøminister mulighed for at være med til at sikre."

Publiceret 02 August 2019 17:30