Det er slut med den årlige Hobbydyrsudstilling i Byhallen 2. weekend i januar. Arkivfoto

Det er slut med den årlige Hobbydyrsudstilling i Byhallen 2. weekend i januar. Arkivfoto

En æra er afsluttet i Kolind efter næsten 90 år

Kolind og Omegns Fjerkræklub har drejet nøglen og har i stedet fusioneret naboklubben i Norddjurs til en ny Racefjerkræklub for Djursland

Af
Lars Norman Thomsen

KOLIND Traditioner forgår - Kolind og Omegns Fjerkræklub består...sådan er det ikke længere.

Den næsten 90 år gamle klub for passionerede avlere af høns i forskellige racer har holdt sin sidste Hobbydyrsudstilling i Byhallen i Kolind 2. weekend i januar.

Der er ikke længere økonomisk basis for at drive den hæderkronede forening videre, fortæller Svend Erik Kjær Laursen, mangeårig kasser og webmaster hos Kolind og Omegns Fjerkræklub.

"Der har været en fantastisk opbakning til Kolind og Omegns Fjerkræklub fra butiks-og erhvervslivet i Auning, Ryomgård og ikke mindst Kolind. Det har gjort Hobbyudstillingen i Byhallen til en af de mest velbesøgte i landet med 5-600 betalende gæster og masser af børn og udstillere," siger Svend Erik Kjær Laursen.

"Når de årlige regnskaber er blevet gjort op, har det dog vist sig, at økonomien slet ikke stod mål med anstrengelserne, alle indtægter er gået til dommere, forplejning og præmier, mens udgiften til hallejen og opvarmningen efterhånden nåede smertegrænsen. Derudover har der været store udgifter til opbevaring og transport af udstillingsmaterialer efter, at Byhallen havde inddraget klubbens materialehus som var bygget på Byhallens østlige ende."

Det kommunale tilskud fra det tidligere Folkeoplysningsudvalget blev ligeledes løbende udhulet efter Kommunalreformen og blev helt afskaffet for 5-6 år siden.

Fusion nødvendigt

Da nogle af bestyrelsens hovedkræfter meddelte, at de stoppede ved generalforsamlingen i februar blev det besluttet på en ekstraordinær generalforsamling at fusionere med naboklubben i Norddjurs til en ny racefjerkræklub for Djursland.

Den nye klub har for nylig haft stiftende generalforsamling, hvor en ny bestyrelse på syv personer blev valgt med repræsentanter fra begge klubber og med Poul Otto Pedersen fra Fladstrup som formand.

Den nye klub arbejder nu på at få lavet en aktivitetskalender og en plan for en udstilling som kommer til at foregå på Enslevgården på Næsgårdsvej vest for Grenaa i november.

Enslevgården ejes af Norddjurs Kommune og har lokaler, der er egnet til, at hobbydyrsfolket får fine betingelser til at udfolde sig på.

Publiceret 04 July 2019 18:35