Kommentar - efterlysning: En S-strategi i byrådet

Af
Lars Norman Thomsen

lokalredaktør:

Repræsentanter for partiet Venstre ynder gerne at fortælle, at det er Enhedslistens enlige byrådsmedlem Jesper Yde Knudsen, der styrer Socialdemokratiet og de socialdemokratiske gruppemøder.

Jesper Yde Knudsen er sammen med Alternativets Mette Foged inviteret med til S-gruppemøderne, og naturligvis skaber det alliancer og tætte bånd.

Selvfølgelig styrer Jesper Yde Knudsen ikke Socialdemokratiets gruppemøder, men han er strateg med stort S og søger selvfølgelig maksimal politisk indflydelse.

Det gør han godt og meget drevent, må man sige.

Senest i sidste uge, hvor den samlede venstrefløj med støtte fra 'Blå Jan' alias Det Radikale Venstres Jan Kjær Madsen udgjorde det flertal, der stemte et forslag hjem om, at Syddjurs Kommune skal søge dispensation til at droppe de forkætrede nationale tests.

Jesper Yde Knudsen stod fadder til forslaget, og han havde en klar interesse i, at det røg direkte på byrådets dagsorden og ikke til udvalgsbehandling først, så han fik en fjer til sin og Enhedslistens valgkamp forud for onsdagens Folketingsvalg.

Meget dygtigt politisk arbejde.

Derimod må man undres igen-igen over Socialdemokratiet, borgmesterpartiet, som ikke ligefrem gør livet lettere for sin førstemand, borgmesteren, der som bekendt er formand for hele byrådet og ikke kun for dele af det.

Partiets ordfører på sidste uges byrådsmøde, Ole Hansen, der til daglig arbejder som lærer, holdt en stærk og velargumenteret tale, som også den borgerlige side kunne applaudere.

Tilbage står derfor fortsat spørgsmålet: Hvorfor var det i Socialdemokratiets interesse at stemme forslaget hjem uden at først at have clearet tingene med Venstre, Konservative og støttepartiet Dansk Folkeparti - og ligeledes Radikale Venstre, som godt nok stemte for, men også følte, at det her var en politisk markering fra venstrefløjens side mere end det var et ønske om at få 27 underskrifter på ansøgningen til staten om at få lov til at køre et frikommunekommeforsøg?

Atter blev det udstillet, at Socialdemokratiet har mange, der er dygtige på det operationelle plan, men til gengæld er rene amatører på det strategiske niveau.

Socialdemokratiet får inden længe brug for at kigge til højre i den økonomiske politik.

Så måske skal sommeren bruges til at drage partiformand Søren K. Lauridsen tættere på byrådsgruppen.

Han har i sit tidligere liv arbejdet med netop strategisk ledelse.

Publiceret 06 June 2019 11:51