Tilsendt foto

Tilsendt foto

FV 2019 - debat: Britt Bagers manglende viden om Kolindsund

Af
Thøger Pauli

Kolindsunds Venner:

"SF med Pia Olsen Dyhr i spidsen havde som et klimaindslag i valgkampen den 28/5 inviteret Kolindsund Pumpelaug, sundbønder i Kolindsund, Britt Bager (V) samt Kolindsunds Venner til en lille holmgang om gendannelse af Kolindsund. TV2 Østjylland dækkede begivenheden, og det blev vist i aftenens regionaltv.

Det var et udmærket initiativ, hvor det blev beskrevet hvilken betydning et gendannet Kolindsund kunne få i klimaregnskabet, hvis man gendanner Kolindsund som Jyllands største sø på ca. 25 km2. Men sundbønderne var ikke interesserede og mente ikke, at det kunne nytte noget i klimaregnskabet, da man så bare ville dyrke et andet sted. Hertil kan vi fremføre, at det jo netop nytter noget, for hvis vi skal nedbringe CO2-mængden skal vi tage landbrug ud af drift og indføre natur i form af skov eller sø.

Britt Bager (V) udviste i debatten med Pia Olsen Dyhr (SF) manglende kendskab til området, idet hun fremførte, at en 20 km vej til Grenaa vil blive oversvømmet. Det er ikke godt at vide, hvilken vej hun tænker på, for det kan næppe være andre end Kanalvej, og den er ikke truet, i hvert fald ikke med mindre havet stiger et par meter, og så vil Kolindsund nok alligevel være gendannet af sig selv.

Men det hele skal naturligvis undersøges nærmere, og så bliver det nødvendigt at medregne udgifterne og CO2 udledningen ved bortpumpning af vand fra Kolindsund og oprensning af grøfter og kanaler. Det er dyrt. På indtægtssiden vil så komme muligheder for bosætning langs sundet, forbedring af ejendomsværdien hos de eksisterende beboere, sikring af drikkevandsboringer, sikring af Grenaa mod oversvømmelse og ikke mindst turistindtægterne ved at have gendannet Jyllands største sø."

Publiceret 29 May 2019 19:30