'EU er også fællesskab og håb,' står der på Kirstine Billes valgplakater. En kommentar til de, der vil gøre op med de institutioner som EU, som er et barn af 2. Verdenskrig, til fordel for en ny nationalisme og mure omkring deres eget land. Foto: Lars Norman Thomsen

'EU er også fællesskab og håb,' står der på Kirstine Billes valgplakater. En kommentar til de, der vil gøre op med de institutioner som EU, som er et barn af 2. Verdenskrig, til fordel for en ny nationalisme og mure omkring deres eget land. Foto: Lars Norman Thomsen

EU-Parlamentsvalg: Det vigtigste valg nogensinde

Tidligere Syddjurs borgmester Kirstine Bille (SF) bruger lige nu krudtet på at føre valgkamp forud for EU-Parlamentetsvalget søndag 26. august

Af
Lars Norman Thomsen

EU-PARLAMENTSVALG Kirstine Bille (SF), kandidat til Europa-Parlamentsvalget, har en politisk profil, der appellerer til en bred kreds af vælgere - også langt uden for SFs rækker. Det har hun bevist ved de seneste tre kommunalvalg og ved Folketingsvalgene i 2007 og 2015.

Nu har hun kastet sig over opgaven som SF-kandidatet til Europa-Parlamentsvalget 26. maj. Kirstine Bille opstiller sammen med 16 andre partifæller med det nuværende medlem af Europa-Parlamentet, Margrethe Auken, i spidsen efterfulgt af 'vikaren fra helvede, Karsten Hønge.

Billes chancer for at få en af de 14 danske pladser i Europa-Parlamentet er minimal, selvom der ved dette valg er et mandat mere til Danmark at kæmpe om. Det skyldes, at Storbritannien er på vej ud af EU.

13 af de valgte indtager deres pladser den 2. juli, mens nummer 14 må vente med at indtage sin plads til det øjeblik, hvor Storbritannien forlader EU. Antallet af MEP’ere skal reduceres fra 751 til 705 efter brexit.

Forpligtende fællesskab

- Hvorfor vælger du, Kirstine Bille, at skippe dit folketingskandidatur i Djurskredsen til fordel for at opstille til EU-Parlamentsvalget?

"Jeg valgte at skippe folketingskandidaturet, inden jeg besluttede at stille op til Europa-Parlamentet. Af mange årsager, som jeg tror jeg har beskrevet før. Europa-Parlamentet er et tilvalg, som ligger i forlængelse af det arbejde, jeg har deltaget i de seneste 8 år i EUs Regionsudvalg. Lovgivningsarbejdet i EU er ekstremt vigtigt for os i kommunerne. Og jeg har lyst til at udøve den indflydelse, jeg ved man som borger kan have på det arbejde. Både med forbindelse til det lokalpolitiske og mere overordnet som SFer."

- Betyder valget overhovedet noget?

"Det er nok tæt på at være det vigtigste valg nogensinde til Europa-Parlamentet. Det er vigtigt, fordi vi ikke må overlade det europæiske fællesskab til yderligtgående protestkræfter fra den ene eller anden fløj. Der skal vælges borgere, der tager det politiske og forpligtende fællesskab EU alvorligt og arbejder politisk for de fælles løsninger på grænseoverskridende problemer.

- Hvorfor er du tilhænger af EU?

"EU er som tidligere nævnt et forpligtende politisk fællesskab. Det bygger på overholdelse af demokratiske principper og menneskerettigheder. Det har i høj grad været med til at opretholde den længste periode med fred i Europa nogensinde.

EU er ikke at afgive suverænitet men at pulje suverænitet med de lande, der vil den samme vej som os. EU er selvfølgelig også det indre marked og medlemslandenes mulighed for at få adgang til et stort fælles marked for afsætning af varer og tjenesteydelser."

Hvordan ser fremtiden ud for EU i din optik?

"Jeg tror ikke, at EU udvikler sit til Europas forenede stater! Men jeg tror sagtens, at EU-samarbejdet kan forstærkes på en række områder. Herunder i klimakampen, indsatsen for at udbrede demokrati og velstand til andre dele af verden og for at sikre alle borgeres rettigheder. Der er nok også områder, hvor vi kan begynde at afregulere EU. Det er vigtigt, at vi som borgere har mulighed for at forstå, hvad der reguleres af EU og hvorfor."

Klimaforandringer er et stort tema i valgkampen: Konkret vil SF være med til, at EU ændrer landbrugspolitikken, så vi spiser mindre rødt kød, og skal EU kunne gribe ind med minimumsafgifter på flyrejser?

"SF vil rigtigt gerne være med til at ændre EUs landbrugspolitik. Ikke for at regulere, hvor meget kød den enkelte spiser men for at hjælpe landbruget til at blive lagt om til langt mere bæredygtigt landbrug. EUs landbrugsstøtte skal i højere grad bruges til at hjælpe med at få skabt mere natur, til at udvikle de teknologier, der skal hjælpe landbruget til mere intelligente dyrkningsmetoder.

Flybrændstof er den eneste type brændstof, der ikke er belagt med nogen afgift. SF vil gerne arbejde for en sådan afgift. Både til at forske i mere miljøvenligt flybrændstof og til at investere massivt i hurtig og attraktiv togtrafik i Europa."

Skal EU indføre en nedre grænse for selskabsskat? Er skat ikke et nationalt anliggende?

"Ja, det er nødvendigt for at standse racet mod bunden og muligheden for de store virksomheder for at shoppe rundt i Europa for at finde det billigste sted at have hovedkvarter. Selskabsskat skal betales der hvor pengene tjenes."

Skal EU udvikle et fælles forsvar?

"Nej, men vi skal samarbejde mere om fredsbevarende og fredsskabende indsatser."

Danmark skal føre sin egen udlændingepolitik og grænsekontrol og derfor ud af Schengen (grænsesamarbejde) og Dublin (EU’s regler om, hvor flygtninge kan søge asyl)?

"Nej, problemerne i forhold til flygtninge og migration løses bedst i det europæiske fællesskab. SF mener, vi skal overholde alle konventioner i forhold til flygtninge. Vi vil godt være med til at arbejde for, at der bliver mulighed for at søge asyl, inden man overhovedet kommer til Europa. På steder, hvor FN kontrollerer forholdene, og man behandles ordentligt.

Schengen er en af forudsætningerne for arbejdskraftens og varernes frie bevægelighed i det indre marked. Vi skal arbejde for at genoprette den interne tillid, så grænsebomme og -hegn kan fjernes igen. Det kræver så, at der i første omgang er styr på EUs ydre grænser."

Er grænsekontrol en varig løsning, som SF kan støtte?

"Nej. Ikke de danske grænser internt mod andre EU-lande. Men EUs ydre grænser."

Publiceret 14 May 2019 21:10