Det koster Syddjurs Kommune i omegnen af to mio. kroner, og dermed borgerne, at afvikle Europa-Parlamentsvalg og Folketingsvalg med få dages intervaller

Det koster Syddjurs Kommune i omegnen af to mio. kroner, og dermed borgerne, at afvikle Europa-Parlamentsvalg og Folketingsvalg med få dages intervaller

FV 2019: Et valg koster borgerne cirka en million

Det ville have kostet borgerne i Syddjurs ungefähr en million mindre, hvis valget til Europa Parlamentet og Folketingsvalget var blevet afviklet samme dag

Af
Lars Norman Thomsen

FV 2019 Hvert år afsætter Syddjurs Kommune (Byrådet) 1 mio. kroner til afholdelse af valg. Millionen pristalsreguleres, som de øvrige poster i budgettet.

"I 2018 blev der ikke afholdt valg, og da det stod klart, at der skulle afvikles 2 valg (Europa-Parlamentsvalg og Folketingsvalg) i 2019 blev beløbet fra 2018 overført til 2019 således, der nu står 2 mio. kr. til afholdelse af valg," fortæller leder Hanne Lykke Thonsgaard fra Syddjurs Kommunes Ledelsessekretariat.

Fordi de to valg afvikles på to forskellige dage, er forventningen, at samtlige de to mio. kroner får ben at gå på.

"Der er selvfølgelig tale om runde tal, men det er ikke helt forkert at sige, at det kunne have sparet Syddjurs Kommune for næsten en million, hvis de to valg var blevet afviklet samme dag," siger Hanne Lykke Thonsgaard.

Omkostningerne for kommunen ved valg går til dækning af udgifter til: trykning af stemmesedler, valgdiæter og kørsel, porto ved udsendelse af valgkort, diverse kontorartikler, licens til valgsystem, leje af haller, annoncering samt forplejning.

I Syddjurs Kommune er der otte valgsteder, der varierer i størrelse, hvorfor bemandingen til de enkelte valgsteder vil variere.

Der er udpeget 84 valgstyrere og tilforordnede til at forestå de to valg.

Hertil kommer cirka 150 administrative medarbejdere fra forskellige dele af den kommunale forvaltning, der er indforskrevet til opgaven.

Alle skal i aktion både 26. maj og 5. juni.

Fakta:

Otte valgsteder:

  • Ebeltoft Idrætscenter
  • Molshallen
  • Birkehuset
  • Kolindhallen
  • Midtdjurs Hallen
  • Hornslet Hallen
  • Mørke Hallen
  • Rønde Idrætscenter

Publiceret 08 May 2019 16:30