Sådan bliver linjeføringen fra Frederikslundvej til Randersvej på den nye omfartsvej. Kilde: Syddjurs Kommune

Sådan bliver linjeføringen fra Frederikslundvej til Randersvej på den nye omfartsvej. Kilde: Syddjurs Kommune

Omfartsvej: Sorte Å passagen et bump på vejen

Tidsplanen for 1. etape af Nord-sydvejen overholdes, selv om krydsningen af Sorte Å volder kvaler på grund af jordbundsforholdene

Af
Lars Norman Thomsen

TRAFIK Der er gang i arbejdet med omfartsvejen ved Nimtofte nu. Det kan alle bilende og cyklende forvisse sig om, når de kører på Frederikslundvej.

Første etape, der forbinder Randersvej ved Djurs Sommerland med Frederikslundvej, så trafikken ledes uden om Nimtofte, forventes færdig inden skolernes sommerferie - og dermed højsæsonen begynder i den store forlystelsespark, kunne Lokalavisen fortælle i januar 2019 med Rune Asmussen, chef for Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune, som kilde.

Samme Rune Asmussen forsikrer, at tidsplanen holder indtil videre, også selv om de nærmeste naboer på Elholtvej er begyndt at tvivle.

"Vi forventer fortsat, at biler kan køre på vejstrækningen fra slutningen af juni eller lige først ind i juli," siger Rune Asmussen.

Formålet med at åbne vejen ved indgangen til skolernes sommerferie, inden projektet er helt afsluttet, er også at sikre, at det nye vejanlæg ”sætter sig”, inden det endelige asfalt-slidlag lægges på i efteråret.

Sorte Å en udfordring

Det er primært arbejdet med krydsningen af Sorte Å, hvor der skal anlægges en fanuapassage i henhold til de sektortilladelser, som kommunen har søgt og fået bevilget, som volder store kvaler.

"Vi er simpelthen blevet overrasket over jordbundsforholdene ved Sorte Å, og det på trods af grundige jordbundsprøver forud for arbejdet," siger Rune Asmussen.

"Jordbunden har slet ikke den tyngde, som vi forventede, og det betyder, at der skal mange flere kubikmeter jord til end i vores oprindelige regnestykke. Nutidens lastbiler er godt nok store, men der skal mange vognlæs jord til."

Fire etaper

Omfartsvejen er ca. 3,2 km og den dobbeltrettede cykelsti ca. 4,1 km. (fra Margrethelundvej og til Djurs Sommerland ).

Ideen til nord-syd vejen stammer fra rapporten 'Masterplan for infrastruktur på Djursland', som blev udarbejdet af Djurslands Udviklingsråd tilbage i 2007.

Når den første etape af nord-syd vejen omkring Nimtofte er færdig, vil etape to strække sig til Ryomgård, etape tre til Thorsager og etape fire til Korslund ved rute 21.

I forbindelse med VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet)-redegørelsen for etape 1 blev der lavet en række justeringer til byggeriet.

Der blev tilføjet cykelsti langs hele vejen, og der vil også blive tilføjet cykelsti til etape to fra Margrethelundvej til Ryomgård.

Første etape koster ca. 40 mio. kr. inklusiv projektering og VVM.

Rune Asmussen forventer, at regnestykket holder på trods af, at der skal bruges mange flere kubikmeter jord ved Sorte Å passagen end budgetteret.

Efterlyser information

Ann Frandsen, der bor på Elholtvej, efterlyser mere information fra Syddjurs Kommune om arbejdet.

"Pludselig en dag var vores normale udkørsel fra Elholtvej til Frederikslundvej lukket, og vi 5 husstande må nu køre en omvej for at komme sydpå. Det fik vi ikke nogen oplysning om," skriver Ann Frandsen i en mail til Lokalavisen.

"Jeg mangler information om projektet, hvad det indebærer af ulemper for os, der bor ved den planlagte vej, og specielt tidsplanen."

Publiceret 02 May 2019 13:30