Det gamle bindingsværkshus er delvist væltet, og af sikkerhedsgrunde har ejeren fået strakspåbud om sikring og nedrivning. Privat foto.

Det gamle bindingsværkshus er delvist væltet, og af sikkerhedsgrunde har ejeren fået strakspåbud om sikring og nedrivning. Privat foto.

Bindingsværkshus i Ebeltoft styrtede sammen: Påbud om delvis nedrivning

Ejeren har fået strakspåbud om nedrivning af det gamle bindingsværkshus i Adelgade, der styrtede sammen i weekenden

Af
Anette Bonde

bygning Det gamle bindingsværkshus, der ligger helt tæt op til Maltfabrikken i gården, styrtede delvist sammen i den forløbne weekend. Der er store ødelæggelser på selve huset, og dele af det havde også lagt sig udover gårdrummet, der er offentligt område.

Nedrivning og sikring

Kommunens teknik- og miljøafdeling har efter en besigtigelse givet et strakspåbud til ejeren om delvis nedrivning og sikring af det tilbageværende. Ejendommen, der ligger på adressen Adelgade 43B, har været indhegnet, så personer ikke har haft direkte adgang til bygningen. Dette hegn er imidlertid delvis rykket, og administrationen vurderer at hegnet ikke længere er tilstrækkeligt. Derudover er der faldet bygningsdele ned foran ejendommen, og andre bygningsdele holdes kun tilbage af træer på matriklen.

Resten af bygningen har slået revner, og teknik- og miljøafdelingen vurderer, at det sandsynligvis kun er et spørgsmål om tid før overetagen, samt skorsten vil falde sammen.

Ejeren har derfor fået påbud om at fjerne overetagen, herunder spærkonstruktion, gavlmure og skorsten, samt fjerne bygningsdelene fra området. Underetagen skal endvidere sikres, så denne ikke falder sammen. Hele bygningen skal sikres med et kraftigt hegn så det igen er sikkert at færdes i gårdrummet, blandt andet ved affaldscontainere.

Påbuddet skal efterkommes straks og senest 3. maj.

Hvorfor ikke nedrivning?

Leif Andersen, formand for Maltfabrikkens Venner og mangeårig Ebeltofter, undrer sig over, at ejeren ikke har fået påbud om at nedrive hele bygning, der i mange år har været forfalden.

"Den har stået sådan i rigtig lang tid. I efterårsstormen gik det også hårdt ud over murværket. Vi undrer os over, at der ikke tidligere er sket noget. Det er ubegribeligt, at der ikke af sikkerhedsgrunde er blevet udstedt strakspåbud om at fjerne det hele."

Leif Andersen fortæller, at mange gennem tiden har været nervøse for, at huset skulle falde ned over nogen. Han peger på, at det kan friste børn og unge til at gå indenfor, enten for at lege eller bare opholde sig der.

Udover det sikkerhedsmæssige er Leif Andersen som Ebeltofter også ærgerlig over, at det forfaldne hus vil skæmme adgangen til Maltfabrikken, når gæsterne forhåbentlig vil strømme til efter åbningen i år.

Kun påbud om sikkerhed

Rune Asmussen, chef for Teknik og Miljø, fortæller, at kommunen kun kan blande sig i sikkerhedsmæssige ting i en sag som denne, og kan derfor ikke kræve hele bygningen revet ned.

"Byggelovgivningen handler kun om sikkerhed. Vi kan ikke blande os i æstetiske forhold, når en bygning er ved at forfalde. Vi kan kræve, at det ikke er farligt, og at der spærres af vedrørende ting, der udgør en fare."

Publiceret 01 May 2019 15:30