Business Djursland skal ikke skyde med spredehagl.

Business Djursland skal ikke skyde med spredehagl. "Foreningen kan gøre en forskel i forhold til iværksættere og ved at organisere klyngesamarbejder," siger Viden Djurs direktør Ole Svit. Foto: Lars Norman Thomsen

Svit: Sats på klyngesamarbejde og iværksætteri

Viden Djurs direktør Ole Svit bakker op om, at Business Djursland skal være andet og mere end en kaffeklub, men det vil kræve et langt mere målrettet syn på, hvad der er foreningens opgave

Af
Lars Norman Thomsen

ERHVERVSLIV Ole Svit, direktør for Viden Djurs, har prøvet det et utal af gange, at sidde omkring et rundt bord sammen med repræsentanter for erhvervsliv, fagforeninger, arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner og tillige en portion lokalpolitikere for at diskutere erhvervspolitik på Djursland.

Alle går derfra med en tro på, at nu er den hjemme. Nu er der et erhvervspolitisk set up for Djursland, der gør, at fremtiden er sikret. Alligevel har udkommet mest af alt været en ordentlig bunke papir med flotte ord og standardformuleringer, som kun læses af de få. Det indforskrevne konsulentfirma kan grine hele vejen ned til banken, mens en ny opgave venter et andet sted i Danmark.

"Jeg har efterhånden prøvet det mange gange i forskellige sammenhænge, også i DUR (Djurslands UdviklingsRåd er et samarbejde mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune om erhvervsudvikling og erhvervsfremme, red.), men går altid hjem med en fornemmelse af, at det var så det," siger Ole Svit.

Derfor er han heller ikke overrasket over reaktionen fra medlemmerne i Business Djursland - at de melder sig ud af deres forening i hobetal, fordi medlemskontingentet har fået et nøk og det øgede provenu bl.a. skal bruges til at honorere bestyrelsen.

"Det holder selvfølgelig ikke at udbetale honorarer til bestyrelsen for over 300.000 sammenlagt på årsbasis i en forening med et budget på 1.5 mio. kroner, det siger sig selv. Det er umuligt at forklare medlemmerne, hvorfor det skal til," bemærker Ole Svit.

To stærke områder

"Jeg er stor tilhænger af, at Business Djursland skal være langt mere end et mødested, hvor medlemmerne hygger sig over en kop kaffe. Derfor er der idé i at gøre Business Djursland til en aktiv medspiller sammen med kommunerne, når vi snakker rådgivning og tiltag til gavn for primært de mindre virksomheder på Djursland," siger Ole Svit.

"Jeg mener, at man meget mere målrettet skal melde ud, hvor det er Business Djursland kan gøre en aktiv forskel. For mig at se kan Business Djursland være initiativtager til flere klyngesamarbejder og hjælpe iværksættere nemmere i gang. På denne måde vil man kunne understøtte hele den underskov af mindre virksomheder, som Djursland er så rig på."

Han nævner klyngesamarbejdet omkring 'Gaming', som Viden Djurs selv er tovholder for, og DJURS Wind Power, som godt nok er startet i privat regi, som eksempler på klyngesamarbejder, der har tilført værdi til Djursland.

"Fødevarer var et oplagt sted at starte et klyngesamarbejde med Business Djursland som tovholder. Det er et område, hvor Djursland er meget stærk, men kunne blive endnu stærkere med en målrettet tovholder til at facilitere (gøre (noget svært) muligt eller lettere, red.) samarbejdet," siger Viden Djurs direktøren, der selv foreslog ideen i et oplæg på et DUR-møde.

Her og nu handler det imidlertid om, at den rekonstruerede bestyrelse i Business Djursland får samling på tropperne igen efter en måneds black out med flygtende medlemmer.

"Måske skulle bestyrelsen overveje at kigge på medlemskontingentet på en ny måde, så medlemsvirksomhederne betaler kontingent til Business Djursland efter, hvor meget de benytter de ydelser, som Business Djursland tilbyder i stedet for efter, hvor mange ansatte de er på den enkelte virksomhed," foreslår Ole Svit.

Publiceret 24 April 2019 12:30