Johan Peter Jensen med den nu indviede fane. Privat foto.

Johan Peter Jensen med den nu indviede fane. Privat foto.

Generalforsamling og indvielse af stormfane

Generalforsamling og faneindvielse i Vaabenbrødreforeningen

forening Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn afholdt mandag 11. marts sin årlige generalforsamling i Marinestuen i Ebeltoft, hvor knap 60 medlemmer indfandt sig. Man startede traditionen tro med gule ærter, flæsk, pølse og grisehaler, som igen var vel tilberedt af steenkok.dk.

Tak for donation

Umiddelbart før generalforsamlingen blev foreningens ”stormfane”, der var modtaget af Danmarks-Samfundet i 2018, indviet på behørig vis. Tidligere fanebærer, Johan Peter Jensen, blev takket for sin flotte donation til brodering af nævnte fane.

Jørgen Brøgger slog som repræsentant for Danmarks-Samfundets Lokalkomité i Syddjurs det første søm i for Hendes Majestæt Dronningen, Paul Erik Nielsen slog som repræsentant for De Danske Forsvarsbrødres 8. kreds det andet søm i for vort fædreland Danmark, og æresmedlem Mogens Rasmussen slog det tredje søm i for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn.

Hæderstegn uddeltes til Jens Kruse, 50 år, Stig K. Rasmussen, 40 år, og Arne Sørensen, 25 år.

Fokus på oprustning

Som dirigent valgtes æresmedlem Ole Bisp, som herefter styrede generalforsamlingen på kyndig vis. Formanden, Paul Erik Nielsen, aflagde på bestyrelsens vegne såvel skriftlig som mundtlig beretning for året med opfordring til medlemmerne om i det store billede at have fokus på den militært noget anspændte situation mellem nogle af stormagterne, og Kinas oprustning såvel militært som teknologisk. Han betonede, at det til stadighed gør det legitimt og nødvendigt i Danmark og lokalt på Djursland at udbrede kendskabet til De Danske Forsvarsbrødres og Vaabenbrødreforeningens formålsparagraffer – blandt andre at styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk og at styrke og bevare landets demokratiske styreform med kongehuset i spidsen, samt at virke for tilslutning til forsvarsbrodersagen og styrke kammeratskabet mellem yngre og ældre.

Formanden efterlyste veteraner, som har været udsendt i international tjeneste for Danmark, enten som soldater eller for Rigspolitiet, Sundhedsministeriet eller andre myndigheder, med opfordring til at give sig til kende, så de fremover kan blive behørigt inviteret til den officielle flagdag og andre veteranarrangementer.

Den 4. og 5. maj 2020 er det 75 år siden, at Danmark blev befriet, og flere soldaterforeninger med blandt andre Vaabenbrødreforeningen og Ebeltoft Marineforening er gået i gang med at planlægge markering af begivenheden med forskellige arrangementer rundt på Djursland.

Uændret kontingent

Beretningen taget til efterretning, og kassereren, Jan Behrens Jensen, fremlagde foreningens regnskab, der blev godkendt. Uændret kontingent vedtaget med stor applaus.

Forsamlingen godkendte de af bestyrelsens fremlagte forslag til vedtægtsændringer, og den kommende udendørs fugleskydning blev fastlagt til søndag 16. juni, hvor man mødes på ”Solbakken” klokken 8.

Kassereren blev genvalgt, og nyvalgt til bestyrelsen blev Anders Hansen, Kolind, mens Hans Erik Mikkelsen, Knebel, blev nyvalgt 2. suppleant. Genvalg til skydeudvalget. Nyvalgt 2. fanebærer blev Jens Erik Pedersen, Ebeltoft, mens Torben Bilenberg, Tved, nyvalgtes som fanebærersuppleant. Genvalg til to fanejunkere, mens Niels Faurholm Christensen, Dejret, blev nyvalgt fanejunkersuppleant. Som ny paradeførersuppleant valgtes Christian Gøthche, Blåkær.

Formanden udbragte til slut et trefoldigt leve for Vaabenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn, og takkede forsamlingen for en god og saglig generalforsamling.

Hæderstegnmodtagerne f.v. Jens Kruse og Arne Sørensen. Privat foto.

Hæderstegnmodtagerne f.v. Jens Kruse og Arne Sørensen. Privat foto.

Publiceret 23 March 2019 14:00