Det sidste mord nærmer sig i Syddjurs Egnsteaters opsætning af 'Liget og Lottokuponen', men der kommer mere fra samme skuffe efter, at det lokale egnsteater kan se frem til et 4-årigt udviklingstilskud fra kulturministeren. Foto: Martin Busborg

Det sidste mord nærmer sig i Syddjurs Egnsteaters opsætning af 'Liget og Lottokuponen', men der kommer mere fra samme skuffe efter, at det lokale egnsteater kan se frem til et 4-årigt udviklingstilskud fra kulturministeren. Foto: Martin Busborg

Syddjurs Egnsteater får over 1,7 mio. lige ned i boksen

Bredt politisk forlig på Christiansborg, der sigter mod fornyelse og udvikling af scenekunstområdet, sikrer Syddjurs Egnsteater del i 4-årigt udviklingstilskud

Af
Lars Norman Thomsen

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), er enige med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en række initiativer kan bidrage til fornyelse og udvikling af scenekunstområdet.

Der er i henhold til aftale om finansloven for 2019 afsat en pulje til teatre og andre aktører på scenekunstområdet til projekter, der har til formål at udvikle scenekunsten i Danmark.

Puljen på i alt 33 mio.kr. over fire år anvendes til 4-årige udviklingstilskud til egnsteatre, der ikke allerede modtager et særligt statsligt driftstilskud og to egnsteatre med et meget lille særligt statsligt driftstilskud, Thy Teater og Bellevue Teatret, samt til BaggårdTeatret og Aveny T.

Baggrunden for tilskuddet er et ønske om at styrke egnsteatrene. herunder Syddjurs Egnsteater, samlet set og i en periode give dem mulighed for at iværksætte og afprøve nye tiltag.

Egnsteatre, herunder Syddjurs Egnsteater, som i dag ikke modtager direkte statslige tilskud, vil i 2019-2022 modtage et 4-årigt udviklingstilskud. Baggrunden er et ønske om at stille egnsteatrene mere lige ved en delvis genopretning af de skævheder, der historisk stammer tilbage fra amternes nedlæggelse og videreførelsen af de tidligere amtslige tilskud til egnsteatre på uændret niveau i statsligt regi. Nye egnsteatre og egnsteatre, der ikke modtog tilskud fra amterne, har ikke haft mulighed for tilsvarende statslig støtte.

Det 4-årige udviklingstilskud til disse egnsteatre finansieres med 22 mio. kr. over fire år med 8 mio. kr. i 2019 og 2020, 3,75 mio. kr. i 2021 og 2,25 mio. kr. i 2022.

Syddjurs Egnsteater er sikret 1.712.761 kroner af de lange' sammenlagt over de fire år.

Ikke noget at sige, at leder af Syddjurs Egnsteater Hege Tokle ikke kan får armene ned og ser nye muligheder for teatrets virksomhed. Det skriver hun i en PB til Lokalavisens redaktør.

Aftale frem til 2020

Egnsteateraftalen mellem Syddjurs Kommune og Syddjurs Egnsteater er 4-årig og blev forlænget ved årsskiftet 2016-2017.

Aftalen indebærer, at Syddjurs Kommune årligt yder et produktions- og driftstilskud på 2.780.000 kroner til den selvejende institution, Syddjurs Egnsteater.

Af tilskudsmidlerne skal teatret afholde husleje på 350.000 kroner årligt for brug af KulturHotellet i Rønde. Ejendommen deles med husets andre brugere, bl.a. Kulturskolen og en række lokale foreninger. Udgiften til huslejen er berettiget til refusion fra staten.

I aftalen er det præciseret, at egnsteatret er et professionelt producerende teater, der mindst skal producere to årlige forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet. Hen over året skal teatret vise disse to produktioner ved otte forestillinger for kommunens børn og unge.

Publiceret 20 March 2019 22:09