Motion, som et middel til at forbedre sundheden hos psykisk sårbare borgere, skal nu undersøges og dokumenteres. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Motion, som et middel til at forbedre sundheden hos psykisk sårbare borgere, skal nu undersøges og dokumenteres. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Fysisk aktivitet som lægemiddel

Syddjurs Kommune deltager sammen med Randers, Favrskov, Norddjurs Kommuner og Regionshospitalet Randers i et nyt EU-projekt, der skal undersøge, om det er muligt at forbedre sundhed hos psykisk sårbare borgere ved at tilbyde dem motion på recept i stedet for medicin på recept

Af
Lars Norman Thomsen

Et nyt EU-projekt, der varer fra 1. marts 2019 og tre år frem, har som mål at skabe mere og bedre sundhed for borgere ved at tilbyde dem motion som alternativ til eller som supplement til traditionel, medicinsk behandling.

Projektet udføres i Danmark, Sverige, Belgien, Malta, Spanien, Portugal, Italien, Rumænien, Litauen og Tyskland. I Danmark udføres projektet i Randersklyngen bestående af Regionshospitalet Randers og Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner samt praktiserende læger.

Konceptet "Motion på recept" er kendt i Danmark, men der findes ikke dokumenterede erfaringer med konceptet anvendt til psykisk sårbare borgere, der fx kan være borgere med angst, stress og depression.

Det skal Randersklyngen i et samarbejde med det lokale foreningsliv lave om på ved at bidrage ind i EU-projektet med en undersøgelse af netop denne målgruppe. Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, Central Denmark EU Office (CDEU) har understøttet hele processen aktivt og har hjulpet med at sikre netop Regionshospitalet Randers og de fire østjyske kommuner projektet.

Fokus på psykisk sårbare borgere

"Vi er stolte af at deltage i EU-projektet med vores samarbejdspartnere i kommunerne. Vi har inviteret DGI Østjylland ind i samarbejdet, og vi vil involvere kommunale idrætsforeninger og frivilligkorps i projektet, så vi får lokalsamfundet med for en nær og sammenhængende indsats for patienterne," udtaler Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, Regionshospitalet Randers, i en pressemeddelelse.

Også i kommunerne ser man stort potentiale i det nye EU-projekt.

"Vi ser et stort potentiale i at tilbyde motion til vores borgere med psykiske vanskeligheder. Udover at regelmæssig motion kan forebygge særligt traditionelle livsstilsygdomme, så kan motion også åbne op for fællesskab og netværk, som kan styrke de sociale kompetencer hos borgerne. Det kan ligeledes bidrage til, at patienterne kommer godt tilbage til hverdagen. Vi ser frem til at komme i gang og håber, at vores borgere tager godt imod vores tilbud," udtaler Kate Bøgh, social og sundhedsdirektør, Favrskov Kommune, i samme pressemeddelelse.

Viden skal indgå i international rapport

Regionshospitalet Randers og kommunerne er i gang med at planlægge, hvordan samarbejdet mellem parterne skal foregå de næste tre år. Når projektet er slut, skal resultaterne indgå i en international rapport, der samler viden og erfaringer om motion på recept fra de deltagende lande i projektet.

Den nye viden vil bidrage til WHO's globale handlingsplan for forebyggelse og kontrol af ikke-smitsomme sygdomme og til WHO's globale monitorering (overvågning) af ikke-smitsomme sygdomme.

Fakta om EU-projektet

    Projektet løber fra 1. marts 2019 og tre år frem

    Deltagende EU-lande i projektet er: Danmark, Sverige, Belgien, Malta, Spanien, Portugal, Italien, Rumænien, Litauen og Tyskland

    Projektet samler viden og erfaringer om motion på recept fra de deltagende lande. Denne viden og disse erfaringer skal bidrage til WHO's globale handlingsplan for forebyggelse og kontrol af ikke-smitsomme sygdomme og til WHO's globale monitorering af ikke-smitsomme sygdomme

    Randersklyngen er med hjælp fra CDEU udvalgt som den danske implementerende partner i EU-projektet, da klyngen allerede har et veletableret sundhedssamarbejde om behandling af borgere herunder også psykisk sårbare borgere. Samarbejdet i Randersklyngen er initieret af Sundhedsstrategisk Ledelse, et ledelsesforum med repræsentanter fra de tre sektorer, der understøtter samarbejdet om aktuelle sundhedsproblemstillinger

    Projektet i Danmark er støttet med 1,5 mio. kr. fordelt mellem 60% tilskud fra EU og 40% samlet egenfinansiering fra kommunerne og regionshospitalet

Publiceret 16 March 2019 07:30