Mia Amalie Holstein, Velfærdspolitisk Chef i CEPOS: Man kunne let få den tanke, at der er for meget »administrativt fedt« i regionerne. Foto: CEPOS

Mia Amalie Holstein, Velfærdspolitisk Chef i CEPOS: Man kunne let få den tanke, at der er for meget »administrativt fedt« i regionerne. Foto: CEPOS

Der er kommet flere DJØF'ere til i regionerne

Medarbejdersammensætningen har forskubbet sig fra 'varme' til 'kolde' hænder, fremgår det af ny CEPOS-rapport

Af
Lars Norman Thomsen

CEPOS, den borgerlige tænketank med et erklæret liberalt (liberalistisk) udgangspunkt konstaterer i en ny rapport/analyse om de danske regioner, at der er kommet 29 pct. flere administrative ansatte siden 2007.

Siden 2009 har væksten været 13 pct.

Selv om der også er blevet ansat flere ”varme hænder”, dvs. personer der arbejder direkte med patienterne, så har væksten i ”kolde hænder” været større. I 2007 udgjorde de kolde hænder 6,4 pct. af det samlede antal ansatte. I 2009 udgjorde de 6,9 pct., og i dag udgør de 7,6 pct.

Det er især akademikere og specialister, der er blevet flere af. Nedbragte man andelen af kolde hænder til samme niveau som i 2007, kunne man høste en besparelse på ca. 2.000 årsværk, svarende til ca. 1 mia. kr. om året. Især i Region Hovedstaden har udviklingen været markant. Her udgør de kolde hænder nu 8,4 pct. af alle ansatte, fremgår det af rapporten

Vi ønsker alle, at flest mulige ressourcer går til sundhedsindsatsen. Det er derfor bekymrende, at regionerne i dag bruger en markant større andel af ressourcerne på administration, end de gjorde i for eksempel 2007. Man kunne let få den tanke, at der er for meget »administrativt fedt« i regionerne,” udtaler Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i CEPOS, i anledning af rapportens udgivelse.

Besparelse på 1 mia.

Tallene indikerer, at der er meget mere at hente for regeringen i en sundhedsreform, hvor man nedlægger regionerne. Man kunne vælge kun at oprette tre sundhedsforvaltninger i stedet for de fem, der lige nu er i spil. Hvis man i denne omlægning kunne reducere de administrativt ansatte med 20 procent, så der var lige så mange administrativt ansatte i 2018 som i 2007, kunne man spare ca. 2.000 årsværk og høste en besparelse på cirka en mia. kr. Det er penge, som man kan bruge til bedre sammenhæng i sundhed eller flere behandlinger af højere kvalitet,” udtaler Mia Amalie Holstein.

Det kommende folketingsvalgs udfald bliver en rettesnor for regionernes fremtid. Fortsætter Lars Løkke Rasmussen (V) ved rorpinden er regionernes fremtid sandsynligvis ultrakort, mens det vil se anderledes ud med Mette Frederiksen (S) som statsminister.

Lars Løkke Rasmussen var selv med til at oprette regionerne midt i 00’erne, men gik i 2011 til valg på at nedlægge dem. Nu er han igen klar med fyresedlerne til de 205 folkevalgte politikere i Danmarks fem regioner, hvis han efter folketingsvalget får magt, som han har agt.

CEPOS? Tænketanken vil naturligvis have regionerne skrottet.

Publiceret 16 March 2019 15:37