Nekrolog: Jane Halkjær

Lokalavisen har modtaget mindeord fra Finn Spangsberg Storgaard om Jane Halkjær, der forleden afgik ved døden:

"Fysioterapeut Jane Halkjær døde den 18. februar på plejehjemmet Rosengården i Hornslet, omgivet af sin nærmeste familie. Hun havde lidt af demens siden 2008, da var hun kun 56 år.

Jane Halkjær voksede op i Højbjerg ved Aarhus og uddannede sig til fysioterapeut i 1982. To år senere flyttede hun til Hyllested sammen med sin daværende kæreste og senere mand, undertegnede. Stank og støj drev os fra by til land. Året efter slog vi os ned midt i den storslåede natur på Helgenæs, på gården Svanesminde ved vandet ud for Esby. Allerede i Hyllested var Jane Halkjær startet med at arbejde på klinik på det daværende plejehjem Toftevang på Østerallé i Ebeltoft, og få år senere flyttede hun klinikken til lokaler i det netop lukkede Ebeltoft Sygehus. Den store, smukke gule bygning blev nu rammen om klinikken, hvor hun gik i kompagniskab med sin ansatte fysioterapeut, Annemette Maxbo. De to kom til at få et frugtbart, gensidigt inspirerende forhold til hinanden, og deres virketrang og nysgerrighed resulterede i et træningscenter - byens første - på klinikken, som blev en del af det nuværende Ebeltoft Sundhedscenter. Men hertil kom også en klinik, som de to etablerede og drev i Grenaa, solgte igen for så at starte et af de første handicapridecentre på Djursland, Djurs Handi-Hyp, på en gård i Tjerrild, mellem Thorsager og Ryomgaard. Her kom handicappede voksne og børn i rideterapi på venlige og godmodige islænderheste, hvor den fysiske kontakt alene udgjorde en væsentlig del af terapien.

Jane Halkjær spændte vidt i sit terapeutiske virke. Før hun blev fysioterapeut, havde hun arbejdet som tandplejer, og mens hun arbejdede på Sundhedscentrets Fysioterapi, udvidede hun sit arbejdsområde med lymfedrainage og kraniosakralterapi. Hun interesserede sig meget for sine patienter og kunne huske navnene på deres børn og børnebørn og telefonnumre flere år efter behandlingens afslutning. Senere tog hun en uddannelse i håndtydning, blev kostvejleder og ernæringsterapeut.

Jane Halkjærs medarbejdere husker tilbage på hendes ledelsesstil med varme følelser. Det skete for to af fysioterapeuterne på klinikken, at de i årelange perioder var ramt af ryglidelser med nedsat arbejdsformåen til følge. De blev ikke udskiftet med mere stabil arbejdskraft, men arbejdede videre på nedsat tid. Det var typisk for Jane Halkjær at disponere på den måde. Hendes ansatte fortæller samstemmende om deres ansættelsessamtaler hos hende, at hun ikke interesserede sig for deres eksamenspapirer, men udelukkende for at fornemme, hvilke slags mennesker, de var. De følte sig respekteret som de mennesker, de var og oplevede en frihed til at skabe den arbejdsstil, som var dem. Denne atmosfære af gensidig respekt for hinandens måde at arbejde på hersker stadig i Sundhedscentrets Fysioterapi. Traditionen i form af bygningens arkitektur har forbundet sig med en faglig mentalitetstradition. ”Vi har ikke glemt, at det er Janes fortjeneste, at vi er her idag”, udtaler en af de tre nuværende indehavere af klinikken.

I 2004 afhændede Jane Halkjær og Annemette Maxbo Sundhedscentrets Fysioterapi til tre af deres medarbejdere, og Jane gik i gang med at studere til først kostvejleder og senere ernæringsterapeut. Hun var også en ivrig iværksætter på hjemmefronten. På gården Svanesminde udfoldede hun sin havepassion (”havesyge”), og hun var hoveddrivkraften i et projekt om at omskabe en gammel svinestald til beboelse og anvendelse til sin mands (undertegnedes) terapeutiske arbejde og kursusvirksomhed. Og så var hun en uforlignelig sparringspartner for mit samtaleterapeutiske og videnskabelige arbejde.

Udover mig efterlader Jane Halkjær også vores 22-årige søn, Jakob-Julius. Hun vil blive dybt savnet og erindret for sit kærlige og omsorgsfulde væsen og lyse og lattermilde sind, som ytrede sig indtil det sidste."

Publiceret 14 March 2019 12:30

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.