Nekrolog: Jane Halkjær

Lokalavisen har modtaget mindeord fra Finn Spangsberg Storgaard om Jane Halkjær, der forleden afgik ved døden:

"Fysioterapeut Jane Halkjær døde den 18. februar på plejehjemmet Rosengården i Hornslet, omgivet af sin nærmeste familie. Hun havde lidt af demens siden 2008, da var hun kun 56 år.

Jane Halkjær voksede op i Højbjerg ved Aarhus og uddannede sig til fysioterapeut i 1982. To år senere flyttede hun til Hyllested sammen med sin daværende kæreste og senere mand, undertegnede. Stank og støj drev os fra by til land. Året efter slog vi os ned midt i den storslåede natur på Helgenæs, på gården Svanesminde ved vandet ud for Esby. Allerede i Hyllested var Jane Halkjær startet med at arbejde på klinik på det daværende plejehjem Toftevang på Østerallé i Ebeltoft, og få år senere flyttede hun klinikken til lokaler i det netop lukkede Ebeltoft Sygehus. Den store, smukke gule bygning blev nu rammen om klinikken, hvor hun gik i kompagniskab med sin ansatte fysioterapeut, Annemette Maxbo. De to kom til at få et frugtbart, gensidigt inspirerende forhold til hinanden, og deres virketrang og nysgerrighed resulterede i et træningscenter - byens første - på klinikken, som blev en del af det nuværende Ebeltoft Sundhedscenter. Men hertil kom også en klinik, som de to etablerede og drev i Grenaa, solgte igen for så at starte et af de første handicapridecentre på Djursland, Djurs Handi-Hyp, på en gård i Tjerrild, mellem Thorsager og Ryomgaard. Her kom handicappede voksne og børn i rideterapi på venlige og godmodige islænderheste, hvor den fysiske kontakt alene udgjorde en væsentlig del af terapien.

Jane Halkjær spændte vidt i sit terapeutiske virke. Før hun blev fysioterapeut, havde hun arbejdet som tandplejer, og mens hun arbejdede på Sundhedscentrets Fysioterapi, udvidede hun sit arbejdsområde med lymfedrainage og kraniosakralterapi. Hun interesserede sig meget for sine patienter og kunne huske navnene på deres børn og børnebørn og telefonnumre flere år efter behandlingens afslutning. Senere tog hun en uddannelse i håndtydning, blev kostvejleder og ernæringsterapeut.

Jane Halkjærs medarbejdere husker tilbage på hendes ledelsesstil med varme følelser. Det skete for to af fysioterapeuterne på klinikken, at de i årelange perioder var ramt af ryglidelser med nedsat arbejdsformåen til følge. De blev ikke udskiftet med mere stabil arbejdskraft, men arbejdede videre på nedsat tid. Det var typisk for Jane Halkjær at disponere på den måde. Hendes ansatte fortæller samstemmende om deres ansættelsessamtaler hos hende, at hun ikke interesserede sig for deres eksamenspapirer, men udelukkende for at fornemme, hvilke slags mennesker, de var. De følte sig respekteret som de mennesker, de var og oplevede en frihed til at skabe den arbejdsstil, som var dem. Denne atmosfære af gensidig respekt for hinandens måde at arbejde på hersker stadig i Sundhedscentrets Fysioterapi. Traditionen i form af bygningens arkitektur har forbundet sig med en faglig mentalitetstradition. ”Vi har ikke glemt, at det er Janes fortjeneste, at vi er her idag”, udtaler en af de tre nuværende indehavere af klinikken.

I 2004 afhændede Jane Halkjær og Annemette Maxbo Sundhedscentrets Fysioterapi til tre af deres medarbejdere, og Jane gik i gang med at studere til først kostvejleder og senere ernæringsterapeut. Hun var også en ivrig iværksætter på hjemmefronten. På gården Svanesminde udfoldede hun sin havepassion (”havesyge”), og hun var hoveddrivkraften i et projekt om at omskabe en gammel svinestald til beboelse og anvendelse til sin mands (undertegnedes) terapeutiske arbejde og kursusvirksomhed. Og så var hun en uforlignelig sparringspartner for mit samtaleterapeutiske og videnskabelige arbejde.

Udover mig efterlader Jane Halkjær også vores 22-årige søn, Jakob-Julius. Hun vil blive dybt savnet og erindret for sit kærlige og omsorgsfulde væsen og lyse og lattermilde sind, som ytrede sig indtil det sidste."

Publiceret 14 March 2019 12:30