Torben Jakobsen. Foto

Torben Jakobsen. Foto

Valgkamp - debat: Uligheden i Syddjurs Kommune bliver større og større...

Af
Torben Jakobsen

formand for LO Djursland:

"Der er noget galt i Danmark ...når uligheden stiger.Afstanden mellem rige og fattige vokser - og den har gjort det længe. Det kan også mærkes lokalt. Derfor er tiden ikke til at sænke skatten i toppen, men i stedet at investere i fællesskabet.

Uligheden i Syddjurs Kommune bliver større og større...

De sidste 10 år har den rigeste tiendedel i Syddjurs Kommune fået 9,3 procent flere penge mellem hænderne - mens den fattigste tiendedel i kommunen kun er steget 4,6 procent.

De 100 rigeste personer i Syddjurs Kommune ejer det samme som de 15.400 borgere, som ejer mindst.

Gennem de sidste 10 år er afstanden mellem indkomstniveauerne i hhv. toppen og bunden af indkomstfordelingen steget markant.

Den gennemsnitlige disponible indkomst for de 10 procent af befolkningen med lavest indkomst er faldet med 4 procent i perioden 2006-2016. I samme periode er der kommet flere studerende, hvilket medvirker til at trække indkomsten ned for gruppen. Hvis studerende udelades af beregningen er indkomsten dog stadig faldet i perioden.).

I toppen af indkomstfordelingen har der været en fremgang på 16 procent over de sidste ti år. Og siden år 2000 har gruppen oplevet en fremgang på ca. 40 procent. Den disponible indkomst for den rigeste tiendedel er således vokset markant mere end resten af befolkningen.

De 10 procent rigeste i Syddjurs Kommune ejer 41,8 procent af formuen.Toppen i Syddjurs Kommune er markant mere velstående end resten af kommunen.

De ti pct. rigeste voksne danskere (i alt ca. 445.000 personer) sidder på en samlet nettoformue på ca. 2.500 mia. kr. Det svarer til 45,6 procent af den samlede nettoformue for alle voksne i Danmark.

Netop denne gruppe har samtidig været målgruppen for en lang række skattepolitiske tiltag gennem de seneste 10-20 år. Blandt dem kan nævnes fastfrysningen af boligskatterne, lavere aktieskatter, lavere topskat m.fl.

I fagbevægelsen mener vi ikke, at der er behov for at sænke skatten for dem, der i forvejen har mest. Vi mener i stedet, der skal investeres i fællesskabet. I velfærd, uddannelse og tryghed for alle.

Faktisk er uligheden vokset med 34,6 procent de sidste 20 år.De 10 procent af borgerne i Syddjurs Kommune med den højeste indkomst har i dag en disponibel indkomst, der er 5,4 gange højere end de 10 procent af borgerne i kommunen med den laveste indkomst. For tyve år siden var det kun 4,0 gange højere.

...og der er laaaaaaang vej op til toppen.

Den rigeste tiendedel i Syddjurs Kommune har en samlet formue på 5.2 mio. kr. Det er langt mere end gennemsnittet. Den fattigste tiendedel ejer slet ikke noget, men har i gennemsnit en gæld på 337.000 kroner.

Stigende ulighed har konsekvenser: 13,5 procent flere fattige børn. Der var 420 fattige børn i Syddjurs Kommune i 2017. Det er 50 flere end året før svarende til en stigning på 13,5 procent.

Det er selvfølgelig OK, at nogen tjener flere penge end andre – hvis de vel at mærke stadig også bidrager til fællesskabet.

Men hvis afstanden mellem rig og fattig bliver for stor, så svækker det tilliden, trygheden og sammenhængskraften i vores land. Det går ikke.

Derfor er vores budskab til politikerne klart:

Stop uligheden. Styrk velfærden."

Oplysninger og tal er fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), oplyser Torben Jakobsen til Lokalavisen.

Publiceret 08 February 2019 15:00