Arkivfoto

Arkivfoto

Mindeord: Jens Vinther

Carl Otto Christiansen, tidligere formand for Socialdemokratiet Syddjurs Vest, har i det seneste nummer af Socialdemokratiets medlemsskrift, Socialdemokraten Syddjurs, skrevet mindeord om partifællen Jens Vinther, Hornslet, der døde forleden:

"Det var med stor sorg, at socialdemokraterne modtog meddelelsen om Jens Vinthers død. Han var en markant skikkelse i partiforeningen i den gamle Rosenholm Kommune, hvor han gjorde en væsentlig indsats. Han blev formand på et tidspunkt, hvor partiforeningen ikke fungerede særlig godt.

Han fik genoprettet organisationen, og selv efter han valgte at forlade formandsposten, fortsatte han sit engagement i partiet. Han påtog sig alle opgaver både store og små. Han delte blade ud, deltog i gadeagitation, opsatte valgplakater og han var med til at udforme valgprogrammer, sad i kandidatudvalg, hvor han havde et sikkert blik for politiske talenter. Hans gennemførte tillidsvækkende person gav vordende politikere lyst til at stille op.

I de senere år var han meget optaget af at sikre generationsskiftet i byrådsgruppen. Det var en stor glæde for ham, at det skete ved det sidste valg.

Også forskellige offentlige hverv bl.a. i byrådet og skatteankenævnet varetog han med dygtighed og ordentlighed, hvilket skabte stor respekt om hans person. Jens var ikke drevet af personlige ambitioner, han ønskede først og fremmest at gøre en indsats for fællesskabet.

Jens var aktiv i mange andre sammenhænge, hvor han gjorde en uegennyttig indsats i lokalsamfundet. Derved skabte han også respekt om partiet, og det gjorde han også i sit store netværk især i den gamle Rosenholm Kommune.

Socialdemokratiet kommer til at savne Jens Vinthers store indsats, men man kan glæde sig over alt det, han gav os, og være inspireret til at arbejde videre ud fra de høje standarder, som han satte for en god socialdemokrat."

Publiceret 04 February 2019 19:30