Debat: Ja til fakta - nej til følelser - når det gælder dansk landbrug

Af
Jens Meilvang

Liberal Alliance

folketingskandidat i Østjyllands Storkreds:

"Dansk landbrug bidrog direkte og indirekte til beskæftigelsen med knap 190.000 personer og 118 mia. kr. på indkomstdannelsen i 2017 i Danmark.

Dansk landbrug har således en utrolig vigtig rolle for dansk økonomi. Hos Liberal Alliance mener vi derfor også, at man skal give Dansk landbrug de bedste rammevilkår at arbejde under. Dansk landbrugs konkurrenceevne skal styrkes, så danske landmænd konkurrerer på lige vilkår med landmænd i det øvrige EU. Der skal derfor gøres op med overimplementeringen af EU-regler.

Landbrugets beskatning skal lettes – dels på beskatningen af produktionsjord og dels ved afskaffelse af bo- og arveafgifter ved generationsskifte.

Jeg har altid i mine mange år som udvalgsformand for Miljø & Teknik på Djursland (i Norddjurs, red.) rammevilkår for landbruget, men må ofte erkende at vi fra kommunalt hold bliver begrænset af love og regler fra Christiansborg. Bl.a. når vi ønsker at lave bedre vandafvikling i vores vandløb. Jeg mener, at lovgivningen er forældet, og at det burde være muligt at have vandløb, der både tilgodeser naturen samtidig med, at vi kan få afvandet markerne. I det hele taget mener Liberal Alliance, at al lovgivning der omhandler landbruget i langt højere grad skal bygge på fakta og ikke på følelser.

Vil du have en stemme på Christiansborg til gavn for landbruget - men også for hele Danmarks økonomi og dermed vores alle sammens velfærd - så har du chancen nu. Jeg står nr. 2 på LA´s liste i hele Østjylland."

Publiceret 30 January 2019 12:37