Bålfestival og Det Grænseløse Køkken bliver to af fremtidens events, som det hedder på nudansk, i Syddjurs Kommune og som understøttes økonomisk af PUK-udvalget

Bålfestival og Det Grænseløse Køkken bliver to af fremtidens events, som det hedder på nudansk, i Syddjurs Kommune og som understøttes økonomisk af PUK-udvalget

Menveds Marked skrottes - men fortvivl ikke?

Faldende besøgstal og deraf følgende pres på økonomien har fået kulturpolitikerne til at skrinlægge det årlige juni-marked ved Kalø

Af
Lars Norman Thomsen

Faldende besøgstal og stigende konkurrence fra andre middelaldermarkeder får Syddjurs Kommune til at nulstille Kong Menveds Marked på Sdr. Stegeløkkepladsen ved Kalø Slotsruin, der ellers har løbet af stablen i juni siden 2013.

Syddjurs Kommunes Kultursekretariat har, i samarbejde med firmaet Mjødladen, stået for planlægning og afvikling af markedet gennem de senere år. Da stadigt færre har lagt vejen forbi, har økonomien i markedet ikke været så god de senere år. Hvis det skulle fortsætte ville det kræve betydelige ressourcer til en videreudvikling af eventen, både økonomisk og personalemæssigt, forklarer Syddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

Nye festivals klar

I stedet har Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur (PUK-udvalget) kastet sin kærlighed på et par andre lokale festivaler,: Bålfestival Nationalpark Mols Bjerge og Den Grænseløse Festival.

På seneste PUK-udvalgsmøde, hvor beslutningen om at pille Kong Menveds Marked af brættet blev truffet, besluttede udvalget at bevilge tilskud til Bålfestival Nationalpark Mols Bjerge og til Den Grænseløse Festival, begge nye festivaler med unikke profiler, som Syddjurs Kommune markedsfører det to festivaler i pressemeddelelsen.

Bålfestival Nationalpark Mols Bjerge scorede således et tilskud på 300.000 kroner fra PUK-udvalgets Udviklingspulje, mens der udvalget bevilgede 80.000 kroner til Den Grænseløse Festival.

Havmøllen

Det er personkredsen - med Jakob Vinkler i spidsen - bag Det Grænseløse Køkken, der tidligere var opstillet i Maltfabrikkens gård, som udgør arbejdsgruppen bag Den Grænseløse Festival, og festivalen udvikles med udgangspunkt i erfaringerne fra Det Grænseløse Køkken. Den første Grænseløse Festival løb af stablen i sensommeren 24. – 26. august 2018 på Havmøllegården ved Jernhatten udenfor Ebeltoft.

I 2019 er festivalen planlagt til 15.-18. august samme sted. Der budgetteres med 500 besøgende. Festivalens samlede budget er på 530.000 kroner.

Bålfestival

Bålfestival Nationalpark Mols Bjerge finder sted 8. juni 2019.

Festivalen blev i regi af Karpenhøj Naturcenter afviklet for anden gang i 2018.

Hos Karpenhøj Naturcenter ser man Bålfestivalen som en fast årlig begivenhed, der har potentialet til at blive en institution på Djurslands breddegrader.

I 2018 var festivalens samlede budget på 213.837 kroner, men nu skrues der op for ambitionere.

"I 2018 havde vi 750+ gæster og forventer med de nye udviklingstiltag 1000+ i 2019, og vi mener at festivalen i løbet af de næste 2-3 år kan udvikles yderligere. Besøgstal er ikke i sig selv et mål. Vi tilstræber kvalitet og eksklusivitet i et vist omfang – dog således at alle grupper kan være med," skriver Karpenhøj Naturcenter i sin ansøgning til PUK-udvalget, hvor man også præciserer, at Den Grænseløse Festival og Bålfestival integreres, således at der vil være et væsentligt element af Bålfestivalen indarbejdet i Den Grænseløse Festival og omvendt.

Publiceret 18 December 2018 13:30