Lægeassistenter i gang med at træne kørselsteknik og blive fortrolige med det nye køretøj på køreteknisk anlæg. Foto: Anne Glavind

Lægeassistenter i gang med at træne kørselsteknik og blive fortrolige med det nye køretøj på køreteknisk anlæg. Foto: Anne Glavind

Region Midtjylland driver nu selv akutlægebilen i Grenaa

Ved indgangen til julemåneden overtog Region Midtjylland selv driften af fire akutlægebiler i den østlige del af regionen

Af
Lars Norman Thomsen

Hvis en borger fremover ringer 1-1-2 og har brug for akut lægehjælp, er det det nu erfarne, men nyansatte lægeassistenter, der kaster sig ind på førersædet og rykker ud fra garagerne i Grenaa, Aarhus, Randers og Horsens.

Falck Danmark A/S har i mange år har været den primære leverandør af ambulancer, akutlægebiler og reddere, og Region Midtjylland er glad for samarbejdet. Men konkurrencen på markedet er yderst begrænset og regionsrådet har derfor besluttet, at der er behov for at afsøge andre muligheder.

"Som markedet på området er i dag, vil det være klogt, at regionen får egne erfaringer med, hvad der skal til for at drive akutlægebiler. Den viden og erfaring stiller os i en stærkere position, når vi skal i gang med kommende udbud og andre beslutninger om driften på det præhospitale område. Derudover tror vi på, at det tætte samarbejde på tværs af faggrupper, som ambulancebehandlerne nu bliver en del af, kan være med til at styrke kvaliteten og innovationskraften i den akutte hjælp," udtaler Anders Kühnau (S), formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, i en pressemeddelelse.

Ny biler og medarbejdere

Leder af Region Midtjyllands akutlægebiler og akutbiler overlæge Bo Nees Iversen har set frem til denne dag, siden regionsrådet den 31. januar 2018 besluttede at hjemtage driften af akutlægebilerne i den østlige del af regionen.

"Det er en helt ny opgave for Præhospitalet at drive akutlægebiler. Vi har blandt andet skullet købe nye køretøjer og ansætte 19 nye medarbejdere til at assistere lægen og køre bilerne. De nye medarbejdere er fundet blandt ambulancebehandlere og paramedicinere, som med deres daglig erfaring i at håndtere akutte, kritiske situationer er rygraden i den akutte indsats. Udover at arbejde som lægeassistenter kan de blive uddannet i at klare specialopgaver som modtagelse af patienter med høj risiko for smitte fx ebola, øvelsesaktiviteter og planlægning af beredskab ved større events. Vi forventer, at de nye medarbejdere med deres stærke faglighed kan være med til at udvikle og styrke den samlede præhospitale indsats," udtaler Bo Nees Iversen i samme pressemeddelelse.

Fakta om akutlægebilerne

  En akutlægebil er bemandet med en præhospital akutlæge og en lægeassistent, som er en ambulancebehandler med en særlig efteruddannelse.

  I valget af nyt køretøj har der været højt fokus på sikkerhed, da bilerne både skal kunne accelerere, bremse og manøvrere sikkert under høj fart. Bilen er også udstyret med Night Vision, hvor et infrarødt kamera holder øje med dyr og mennesker i mørket og advarer føreren.

  Det valgte køretøjer er en VW Touareg, som er en SUV med firehjulstræk, 286 hk, automatgear og en tophastighed på 235 km/t.

  Akutlægebilen er specialindrettet for at sikre gode arbejdsforhold og plads til det medicinske udstyr.

  Akutlægebilen medbringer blandt andet hjertestarter, respirator, ultralydsskanner, apparat til mekanisk hjertemassage, medicintasker og udstyr til avanceret luftvejshåndtering.

  En akutlægebil er bemandet med en præhospital akutlæge og en lægeassistent, som er en ambulancebehandler med en særlig efteruddannelse.

  I valget af nyt køretøj har der været højt fokus på sikkerhed, da bilerne både skal kunne accelerere, bremse og manøvrere sikkert under høj fart. Bilen er også udstyret med Night Vision, hvor et infrarødt kamera holder øje med dyr og mennesker i mørket og advarer føreren.

  Det valgte køretøjer er en VW Touareg, som er en SUV med firehjulstræk, 286 hk, automatgear og en tophastighed på 235 km/t.

  Akutlægebilen er specialindrettet for at sikre gode arbejdsforhold og plads til det medicinske udstyr.

  Akutlægebilen medbringer blandt andet hjertestarter, respirator, ultralydsskanner, apparat til mekanisk hjertemassage, medicintasker og udstyr til avanceret luftvejshåndtering.

  En akutlægebil er bemandet med en præhospital akutlæge og en lægeassistent, som er en ambulancebehandler med en særlig efteruddannelse.

  I valget af nyt køretøj har der været højt fokus på sikkerhed, da bilerne både skal kunne accelerere, bremse og manøvrere sikkert under høj fart. Bilen er også udstyret med Night Vision, hvor et infrarødt kamera holder øje med dyr og mennesker i mørket og advarer føreren.

  Det valgte køretøjer er en VW Touareg, som er en SUV med firehjulstræk, 286 hk, automatgear og en tophastighed på 235 km/t.

  Akutlægebilen er specialindrettet for at sikre gode arbejdsforhold og plads til det medicinske udstyr.

  Akutlægebilen medbringer blandt andet hjertestarter, respirator, ultralydsskanner, apparat til mekanisk hjertemassage, medicintasker og udstyr til avanceret luftvejshåndtering.

  En akutlægebil er bemandet med en præhospital akutlæge og en lægeassistent, som er en ambulancebehandler med en særlig efteruddannelse.

  I valget af nyt køretøj har der været højt fokus på sikkerhed, da bilerne både skal kunne accelerere, bremse og manøvrere sikkert under høj fart. Bilen er også udstyret med Night Vision, hvor et infrarødt kamera holder øje med dyr og mennesker i mørket og advarer føreren.

  Det valgte køretøjer er en VW Touareg, som er en SUV med firehjulstræk, 286 hk, automatgear og en tophastighed på 235 km/t.

  Akutlægebilen er specialindrettet for at sikre gode arbejdsforhold og plads til det medicinske udstyr.

  Akutlægebilen medbringer blandt andet hjertestarter, respirator, ultralydsskanner, apparat til mekanisk hjertemassage, medicintasker og udstyr til avanceret luftvejshåndtering.

Publiceret 02 December 2018 20:30