Her er tidsplanen for færdiggørelsen af de fire letbanestationer: Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Kilde: Udvalget for Natur, Teknik og Miljø

Her er tidsplanen for færdiggørelsen af de fire letbanestationer: Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Kilde: Udvalget for Natur, Teknik og Miljø

Letbanestationer: Nu er der lavet en tidsplan for slutproduktet

Hvis vinteren vil spille med, forventes det, at letbanestationerne i de fem letbanebyer i Syddjurs er klar til drift, når letbanetoget fra Aarhus til Grenaa efter planen begynder at rulle i slutningen af første kvartal 2019

Af
Lars Norman Thomsen

LETBANESTATIONER Der foreligger nu en tidsplan for arbejdet med at gøre letbanestationerne i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind klar til brug, når det første letbanetog ruller ud fra Aarhus til Grenaa i slutningen af 1. kvartal 2019.

"Thorsager Station er ikke med i tidsplanen, fordi den er udført af en anden entreprenør. Stationen er færdig, der mangler kun at blive opsat inventar og toilet. Opsætningen vil ske kort tid inden letbanen tages i brug," siger akademiingeniør Lars Bonde fra Syddjurs Kommune..

"Toiletbygningerne (i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind, red.) er ikke med i tidsplanen, og inventaret på stationerne opsættes umiddelbart, inden letbanen tages i drift," understreger Lars Bonde.

Syddjurs Kommune har sammen med entreprenør Søren Gerstrøm ApS, der skal forestå arbejdet, lavet en tidsplan. Denne tidsplan tilsigter at en trinvis opstart af projekterne på de 4 stationer. Samt en gennemførelse inden udgangen af 1. kvartal 2019. Tidsplanen er under forudsætning af, at der kan arbejdes vinteren igennem og at der ikke kommer uforudsete forhold. Med undtagelse af toilet- og ventefaciliteter er det således forventeligt, at projekterne kan gennemføres inden idriftsættelsen af Letbanen, fremgår det af aftalen.

Tidsplanen ser således ud:

    Mørke St: uge 46 – 5

    Kolind St: uge 49 – 5

    Ryomgård St: uge 4 – 8

    Hornslet St: uge 7 - 12

Syddjurs Kommune har følgende bemærkninger til toilet- og ventefaciliteter på de enkelte stationer:

Kolind: Der er dialog med ejeren af den samlede bygningsmasse på Kolind Station, Apoteker Lisbet Høgh, Ebeltoft, vedr. køb af en mindre del af ejendommen til indretning af toilet og venterum.

Ryomgård: På Ryomgård Station har der været forhandlinger i gang vedr. køb af mindre bygning til toilet og ventefaciliteter (med Byggeselskab Mogens de Linde, red.). Disse forhandlinger har imidlertid ikke ført til noget. Derfor har der 22. oktober været afholdt åstedsforretning vedr. ekspropriation af bl.a. en mindre bygning til toilet og ventefaciliteter.

Mørke og Hornslet: På Mørke og Hornslet Stationer opføres nye permanente bygninger med både toilet- og ventefaciliteter. Disse bygninger tilstræbes at opnå samme æstetiske udtryk og samme kvalitet som de eksisterende bygninger på stationsområderne.

Ligesom i Kolind og Ryomgård har det indgået i overvejelserne, om eksisterende bygninger har kunne anvendes, hvilket dog ikke har været hensigtsmæssigt, oplyses det i den seneste dagsordenstekst hos Udvalget for Natur, Teknik og Miljø.

20 mio. kroner

De samlede stationsforbedringsprojekter på de fire stationer i hhv. Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind har et økonomisk omfang på ca. 20 mio. kr. De ca. 14 mio. kr. er kommunal finansiering. De resterende midler er tilskud fra statslige puljer.

Publiceret 13 November 2018 18:06