Bertel Haarder er som Kumbels Kat på vejen - sin egen. Han har for eksempel i sin ministertid aldrig gjort brug af en spindoctor. Mød en af Folketingets største personligheder fredag ved Kirkehøjskolen i Egegaard. Foto: Folketinget

Bertel Haarder er som Kumbels Kat på vejen - sin egen. Han har for eksempel i sin ministertid aldrig gjort brug af en spindoctor. Mød en af Folketingets største personligheder fredag ved Kirkehøjskolen i Egegaard. Foto: Folketinget

"Munden fri og hænderne bundet"

Bertel Haarder taler om dansk kultur ved fredagens Kirkehøjskole i Egegaard

Af
Lars Norman Thomsen

Grundtvigs princip: "Munden fri og hænderne bundet" har Bertel Haarder, 74, MF'er, Danmarkshistoriens længst siddende minister og folketingspolitiker siden 1975, ofte måttet bruge på møder i sit eget parti, og mens han var minister.

Friheden til at bruge munden, men ikke friheden til at begrænses andres frihed har været et holdningsmæssigt udgangspunkt for Bertel Haarder siden de unge år på Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord i Sønderjylland, hvor hans far og mor var forstanderpar.

Siden blev han efter fuldendt eksamen på rekordtid på Aarhus Universitet i Statskundskab med speciale i Grundtvigs frihedssyn selv senere højskolelærer på Askov Højskole.

Det var i de politiske 1970'ere, hvor Haarder midt i en isme-tid tog livtag med datidens marxister og nye socialdemokrater som Ritt Bjerregaard med flere

I sine erindringer 'Op mod strømmen' fortæller Bertel Haarder om, hvordan professor K.E. Løgstrup ved en konference i 1970'erne mindede Ritt Bjerregaard om, at demokrati ikke var nogen isme, livsform eller trossag, men blot en skikkelig måde at være uenig på.

Mød den respekterede politiker ved Kirkehøjskolen i Egegaard fredag formiddag klokken 9.30-12.

Danmarkskanon

Her holder han en forelæsning under overskriften: 'Kirke - Kultur - og Danmarkskanon'.

Kanon er græsk og betyder rettesnor.

D. 27. december 2015 satte Bertel Haarder som kulturminister gang i arbejdet med at skabe en Danmarkskanon. Alle kunne indsende bud, der så blev vurderet og samlet til 20 forslag, som danskerne kunne stemme på via nettet.

Ministeren mente, at "Danmarkskanonen er et dannelsesprojekt om den historie og kultur, der har formet vores samfund. Den skal skabe debat og bevidsthed om vore værdier, ikke fordi vi er bedre end andre, men fordi vi skal kende os selv og vore forudsætninger.

Følgende 10 værdier kom til at udgøre den nye Danmarkskanon:

  Frisind

  Kønsligestilling

  Velfærdssamfundet

  Tillid

  Det danske sprog

  Foreningsliv og frivillighed

  Hygge

  Den kristne kulturarv

  Frihed

  Lighed for loven

Publiceret 06 November 2018 20:49