Helene Toxværd er formand for Lejernes Landsorganisation. Pressefoto

Helene Toxværd er formand for Lejernes Landsorganisation. Pressefoto

Debat: Man skal høre meget...

– om LLO Djurslands vilde og usande påstande i lokalpressen

Debatindlæg af Helene Toxværd Landsformand, LLO

DEBAT Under overskriften ”Udemokratisk topstyring: Lokalafdeling melder sig ud af LLO”, bragte Adresseavisen Syddjurs den 9. oktober et interview med formanden for LLO Djursland, Henrik Søgaard.

Artiklen er desværre så fyldt med faktuelle fejl, vildledende og usande påstande, at vi nedenfor føler os nødsaget til at imødegå – i hvert fald nogle - af de vildeste og vigtigste…

1. Først og fremmest er det væsentligt at få frem, at LLO Djursland dokumenterbart skylder LLO rigtig mange penge. De skylder over 130.000 kroner i kontingenter og medlemsservice, en service der blandt andet er ydet til formanden Henrik Søgaards egen private sag tilbage i 2016.

Ovenstående - dokumenterede gæld - har LLO Djursland nægtet at betale og har i mail af 14. september meddelt, at ”afdelingen ikke er likvid”. Det vil sige, at man ingen penge har!

2. LLO Djursland har ikke, som formand Henrik Søgaard påstår i artiklen, valgt at melde sig ud af LLO. Det er muligt, at det var det, som bestyrelsens ønskede - men en udmeldelse kræver, at man overholder vedtægternes bestemmelser, blandt andet om adgang og taleret for landsorganisationen, og det har Djursland - beviseligt - ikke gjort!

Og derfor er udmeldelsen ugyldig!

Og derfor, skal vi opfordre medlemmer, der uretmæssigt bliver forsøgt ”overført” til en ny afdeling, om at stoppe deres betalinger til Djursland og søge til LLO igen, via vores hjemmeside www.llo.dk

3. Henrik Søgaard henviser i artiklen til ”flere andre afdelinger” der øjensynligt også vil melde sig ud og begrunder dette med dels en øget centralisering, og hvad han – også uden dokumentation - kalder ”interne problemer og ballade” og forhold, der ”ikke kan tåle dagens lys”.

Det er grove påstande, men heldigvis er der - heller ikke i dette tilfælde – noget hold i påstandene!

Med mindre, at Søgaard rent faktisk henviser til forholdene i egen afdeling, hvor for eksempel referater, kontingenter og regnskaber ikke fremsendes som vores love foreskriver.

Vi bemærker i øvrigt, at der også i de afdelinger, som Søgaard henviser til, er forsøgt gennemført ulovlige generalforsamlinger! Og vi bemærker, at disse afdelinger – hvis man kigger på dem samlet – skylder LLO over en halv million danske kroner!

Ligesom vi bemærker, at der i modsætning til landsorganisationens regnskaber, er en betydelig mangel på stringens og gennemskuelighed i de regnskaber, vi har set fra blandt andet Aarhus. For eksempel fremgår det ikke nogen steder, at formanden for Aarhus rent faktisk er ansat og lønnet på det fælles driftskontor i Risskov, ligesom det heller ikke fremgår præcis, hvor meget der bruges på advokatbistand (til en i øvrigt mangeårig god bekendt af formanden i Djursland).

Herudover kan vi konstatere, at flere af afdelingerne har indført såkaldte ”forretningsbetingelser” hvor bestyrelserne – helt åbenlys og i strid med LLOs love - uden varsel og uden nogen som helst forklaring eller diskussion, kan smide betalende LLO-medlemmer ud af foreningen...

Og så har man i øvrigt, her per 29. september igangsat såkaldte ”støttemedlemsskaber” til 50 kr. årligt! Medlemskaber der, hvis de ikke er vedtaget på en generalforsamling, falder ind under begrebet ”ulovlig indsamling” og dermed er klart strafbart… Jo, det er fine folk! Og der er - sandt at sige - ikke meget, vi umiddelbart kan være enige med formanden for Djursland i…

Det skulle da lige være det, at der til den kommende kongres - rent faktisk - ligger et forslag om, at LLO overgår til central kontingentopkrævning! Et forslag, der i høj grad er fremsat som følge af blandt andet LLO Djurslands og de andre afdelingers manglende vilje til at overholde LLOs love og betale det kontingent, de skal.

Publiceret 11 October 2018 16:27

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.