Michael Mikkelsen (stående) fik 225 personlige ved Kommunalvalget i efteråret 2017, og det bragte det tidligere medlem af både Fremskridtspartiet og Det Konservative Folkeparti i byrådet. Foto: Lars Norman Thomsen

Michael Mikkelsen (stående) fik 225 personlige ved Kommunalvalget i efteråret 2017, og det bragte det tidligere medlem af både Fremskridtspartiet og Det Konservative Folkeparti i byrådet. Foto: Lars Norman Thomsen

Ny lokalpolitiker: Tag hvad der kommer eller hold dig helt væk

Dansk Folkepartis Michael Mikkelsen har ikke fortrudt et sekund, at han begav sig ind i lokalpolitik, men de første seks måneder har lært ham, at der skal knokles for at følge med og nå politiske resultater

Af
Lars Norman Thomsen

NYE LOKALPOLITIKERE "På det personlige og kollegiale plan har det været en rar oplevelse at komme med i byrådet. Jeg har mærket en oprigtig interesse fra både de gamle politikere og de helt nye, og det er lige meget, om det har været Jesper Yde Knudsen fra Enhedslisten eller et af Venstres medlemmer. Alle gamle har opfordret vi nye til at spørge, og jeg har ikke følt, at der er spørgsmål, som var for dumme" siger Michael Mikkelsen, gruppeformand for Dansk Folkeparti.

Den 49-årige Ryomgård borger erkender dog, at lokalpolitik er benhårdt arbejde.

"Som ny er der selvfølgelig en masse sager, som man skal læse op på og ting, der bare skal læres. 15 timer i en uge går der mindst for mit vedkommende sideløbende med, at jeg skal passe mit civile arbejde."

Michael Mikkelsen arbejder som koordinator ved ISS med mødested i Aarhus.

"Jeg havde allerede, inden jeg blev kandidat, gode samtaler med min chef, og der blev vi enige om rammerne for mit arbejde, hvis jeg blev valgt. Jeg har mødt stor forståelse og velvilje hos min arbejdsgiver, men selv om det er frihed under ansvar, så bliver jeg også nødt til at købe mig fri engang imellem, og det er så her, at den politiker-hyre, som bestemt ikke er fyrstelig til et menigt byrådsmedlem, skal bruges."

Embedsmændene fylder

Noget af det, der har overrasket Michael Mikkelsen mest de første seks måneder, er embedsværkets rolle og ageren.

"Lad mig først understrege, at jeg oplever dem som meget hjælpsomme og flinke, når man spørger. Men jeg er vildt overrasket over, hvor meget de fylder i et politisk udvalg. Flere gange har jeg tænkt, at de er da for overrepræsenterede på vores udvalgsmøder," siger DF-gruppeformanden, der har sæde i Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur (PUK-udvalget), hvor samtlige fem politikere er spritnye.

"Jeg har da lært allerede, at man som politiker skal være på i PUK-udvalget, for ellers er løbet kørt, inden det sidste punktum er sat i referatet. Det har været en øjenåbner for mig at se, hvor stor indflydelse man har som kommunal embedsmand, og derfor har jeg også været i clinch med flere af dem, når jeg har følt, at de glemmer, hvem der er politikere og hvem, der er embedsmænd."

Michael Mikkelsen fremhæver, at man som ny politiker og ny i et udvalg lever med tidligere beslutninger, både de gode og de trælse.

"De gamle politikere kender historikken i en sag og har klare fordele sammenlignet med vi nye, for historien kan du ikke altid læse ud af en gammel dagsorden, og det er da også en af mine kæpheste, at jeg synes dagsordener og referater skal være bedre. Jeg har siddet håbløst tilbage et par gange, men jeg har også lært, at jeg skal råbe højt, hvis jeg vil have tilført den indstilling, som bliver udkommet af en sag, mit eget synspunkt, når det ikke stemmer overens med resten af udvalgets."

Pragmatikeren

Michael Mikkelsen vedgår gerne, at han er politisk pragmatiker og ikke går ret meget op i traditionel Dansk Folkeparti- ideologi. Da han blev valgt som gruppeformand, lå det ham også meget på sinde at fortælle omverdenen, at Dansk Folkeparti de kommende fire år ville levere politiske resultater og undgå at forfalde til symbolpolitiske dagsordener.

Hans to rutinerede og ældre partifæller i byrådet, Per Dalgaard og Laila Sortland, der også begge bor i Ryomgård, er han kommet til at svinge godt med.

"Jeg synes, at de begge har accepteret min rolle som gruppeformand, og vi mødes jævnligt for at koordinere og snakke om, hvordan vi strukturerer vores arbejde. Udgangspunktet er, at vi stemmer ens efter, at vi har snakket tingene grundigt igennem," forklarer Michael Mikkelsen.

Efter sommerferien bliver han en central aktør, når næste års budget skal skrues sammen, og han er ikke bleg for at komme med en rask politisk udmelding fra sommerlandet:

"Kommuneskattens størrelse er ikke et kardinalpunkt for mig. Den kan udmærket blive liggende (25,9 procent, red.), hvor den ligger. Derimod er vi i DF langt mere optaget af at få udrullet flere cykelstier i kommunen, skærpe vores service på ældreområdet og diskutere den bedste børnehaveløsning i Ryomgård for nu at nævne tre hovedpunkter."

Publiceret 12 July 2018 08:56