Sådan bliver linjeføringen fra Frederikslundvej til Randersvej. Kilde: Syddjurs Kommune

Sådan bliver linjeføringen fra Frederikslundvej til Randersvej. Kilde: Syddjurs Kommune

Nord-syd vejforbindelse: Byggeriet af 1. etape starter til oktober

Første etape forbinder Randersvej ved Djurs Sommerland med Frederikslundvej, så trafikken ledes uden om Nimtofte

Af
Lars Norman Thomsen

Syddjurs Kommune er i sidste del af planlægningsfasen, inden gravearbejdet kan gå i gang på en styrket nord-syd forbindelse, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Første af i alt fire etaper forventes at begynde til oktober.

Det er forbindelsen fra Frederikslundvej og til Randersvej nær Djurs Sommerland, der skal bygges først.

Det betyder, at når vejen står færdig, vil den største del af trafikken til Djurs Sommerland i højsæsonen ledes uden om Nimtofte.

"Første etape af nord-syd vejen omkring Nimtofte er et vigtigt første skridt mod en bedre kobling af de to statsveje rute 21 og 16," lyder det fra Kim Lykke Jensen (S), formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune i pressemeddelelsem

Rute 16 forbinder Grenaa med Assentoft i Randers Kommune.

Rute 21 forbinder Ebeltoft med Assentoft. Hovedparten af strækningen er almindelig hovedlandevej bortset fra strækningen mellem Tåstrup og Følle, hvor rute 21 følger rute 15 som motortrafikvej.

Første etape af nord-syd vejen forventes færdig i forsommeren 2019, inden højsæsonen begynder i Djurs Sommerland.

I alt 10 lodejere påvirkes af vejen.

Cykelsti til Ryomgård

Når den første etape af nord-syd vejen omkring Nimtofte er færdig, vil etape to strække sig til Ryomgård, etape tre til Thorsager og etape fire mod Korslund ved rute 21.

I forbindelse med VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet)-redegørelsen for etape 1 er der lavet en række justeringer til byggeriet. Der er tilføjet cykelsti langs hele vejen, og det vil også blive tilføjet til etape to af projektet som strækker sig til Ryomgård, fortælles det i pressemeddelelsen.

På baggrund af kommentarer i høringsfasen er vejens forløb blevet justeret, gravet ned i terrænet hvor det er muligt og en enkelt vejtilslutning er blevet sløjfet.

Tilfredshed i Nimtofte, men ...

Formand for Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd Verner Stein er tilfreds med, at Nimtofte snart kan se frem til mindre trafik i bymidten og hilser cykelstien fra Margrethelundvej og til Djurs Sommerland velkommen

"Vi vil fastholde kommunen på, at der med lukningen af Randersvej vil være et behov for at følge trafikudviklingen på Kolstrupvej (forbi Djurs Hytteby og Djurs Golf ud til Hovedvejen, red.), hvor der må forventes en stigning i trafikmængden, og dermed sandsynligvis et behov for opgradering af denne vejstrækning," udtaler Verner Stein i pressemeddelelsen.

Fakta om 1. etape

Der anlægges ca. 3,2 km ny vej og ca. 4,1 km dobbeltrettet cykelsti

Ved krydsningen af Sorte Å anlægges der en faunapassage

Det vurderes, at der skal håndteres ca. 150.000 m3 jord i anlægsfasen

Første etape koster ca. 40 mio. kr. inklusiv projektering, VVM og foroffentlighed

Publiceret 01 July 2018 13:23