Kirstine Bille, byrådsmedlem i Syddjurs

Kirstine Bille, byrådsmedlem i Syddjurs Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Havbrug ER en truende miljøkatastrofe

Af
Kirstine Bille (SF)

Syddjurs Byråd:

Brian Thomsen, direktør i Dansk Akvakultur påstår i et debatindlæg, at jeg kommer med falske påstande om havbrug.

Det gør jeg ikke!

Brian Thomsen hævder blandt andet, at de danske havbrug ikke har problemer med lakselus, kobber og medicinrester.

Lad os først få på det rene, at havbrugenes bure beskyttes af biocider som fx kobber, og de skylles med tiden væk af havvandet. Der anvendes medicin i produktionen, og dermed er der også medicinrester i vandet. Når der sidder lakselus på fiskene, kan de svømme videre ud i det åbne hav.

Det ER et problem for vores havmiljø – selvom vi nok aldrig bliver enige om omfanget af problemet.

Og der er en løsning: hiv produktionen på land, og sats på en bæredygtig fremtidig teknologi inden for fiskeopdræt. I lukkede bure på land kan vandet behandles eller recirkuleres, uden at belaste havmiljøet med tungmetaller, afføring, fosfor, kvælstof, og medicinrester.

Brian Thomsen legitimerer udledningen af 800 tons ekstra kvælstof i havet med ’det miljømæssige råderum’, et begreb, den danske regering har opfundet til lejligheden for at omgå de fælles europæiske regler for havbrug.

For at sætte det på spidsen, påstås det, at der er videnskabeligt belæg for at sige at Kattegat er underforurenet med henvisning til det politisk bestemte og enestående danske begreb ’miljømæssigt råderum’ – et begreb som EU-kommissionen ikke anerkender. Et ”råderum” der er opstået fordi kommuner, landbrug og industrier i Danmark har investeret massivt i rensning af spildevand og begrænsning af udledning af forurening til havet.

Faktum er at Kattegat ligesom de indre danske farvande er langt fra at være i god tilstand. Landets førende vandmiljøforskere har slået alarm, efter at de har fået de første tal, der viser konsekvenserne af en ti år lang analysefejl. Stik imod hvad regeringens godt to år gamle landbrugspakke forudsætter, lider både de danske fjorde og indre farvande under stadigt flere alger med lavere sigtbarhed og dårligere vandkvalitet til følge.

Det ændrer et dansk købmandsregnskab med kvantitative opgørelser til brug for et politisk ønske om at skabe plads til forurenende havbrug ikke på.

Der er ingen fremtid i at ødelægge vores havmiljø. Heller ikke selvom Regeringen og Dansk Akvakultur synes, at vi bare belaster havmiljøet en lille bitte tålelig smule, hvis vi lemper reglerne, og at lakselus, medicinrester og kobber er et acceptabelt problem for vores havmiljø.

Overalt i verden er der problemer med havbaserede anlæg og ingen steder har de fundet en løsning. Der er ingen fremtid i havbrug. Det er der derimod i at udvikle teknologien for landbaserede dambrug.

Publiceret 26 May 2018 18:40