Modelfoto

Modelfoto

Debat:

Hvad med den digitale mobning?

Demo-rådet – Syddjurs Kommunes politiske ungeråd:

"Hvad gør grundskolerne i Syddjurs for at undgå mobning, og hvordan håndteres mobningen, når den opstår? Syddjurs Demo-råd er dykket ned i kommuneskolernes antimobbestrategier, der er lovpligtige for alle folkeskoler.

Generelt set definerer alle antimobbestrategierne den klassiske mobning, som den foregår i skolegården; hvor det også er nemmere for voksne at opdage mobningen og gribe ind. Ikke desto mindre har størstedelen af folkeskolerne en mangelfuld strategi i forhold til den digitale mobning. Det er problematisk da unges sociale liv i dag er så digitaliseret, at denne form for mobning er komplet uadskillelig fra almindelig mobning. Syddjurs Kommune har selv bevilget iPads til samtlige elever, og med sådan en gave følger et ansvar. Derfor er det også naivt, når skolernes strategier for digital mobning ofte kun er målrettet udskolingens elever. I dag vokser børn op med digitale medier, og de er derfor både potentielle mobbeofre og potentielle mobbeudøvere fra længe før, de når udskolingsalderen. Baseret på dette anbefaler Demo-rådet en forebyggende indsat med fokus på digital mobning allerede fra skolestart.

Den digitale mobning afviger fra den klassiske ved at kunne foregå 24/7, og konsekvenserne kan derfor være endnu mere vidtrækkende. I grundskolernes antimobbestrategier, der i nogle tilfælde er stærkt forældede og kan dateres tilbage til eksempelvis 2008, optræder den digitale mobning kun i kraft af en definition, ligesom den hos andre skoler kun nævnes i en sidebemærkning.

Det digitale er i konstant udvikling, og derfor bør antimobbestrategierne også revurderes oftere end hvert 8. år. Antimobbestrategierne nævner fx Arto - et socialt medie, der lukkede for flere år tilbage. De digitale tendenser ændrer sig med høj hastighed, hvilket blot gør det så meget desto vigtigere at gøre en indsats for at følge med i udviklingen.

Derudover er nogle skoler sluppet af sted med en skemaløsning, hvor der kun opereres med meget generelle termer, som ikke tilnærmelsesvis indkapsler kompleksiteten af mobning.

Enkelte skolebestyrelser har dog taget aktiv stilling og udarbejdet udførlige antimobbestrategier, hvilket selvfølgelig skal roses. Det skal nemlig pointeres, at Demo-rådet ikke ønsker at pege fingre af specifikke skoler, men som de unges talerør finder vi det nødvendigt at påpege det manglende fokus på digital mobning, idet den daglige trivsel hos kommunens børn og unge er helt central.

Vi kan desuden oplyse, at antimobbestrategierne kan læses på de fleste skolers egne hjemmesider. Udover at skrive dette læserbrev, har vi skrevet til alle skolebestyrelserne enkeltvis, hvor vi fokuserer på deres individuelle handleplaner og bidrager med konkrete råd til, hvordan de kan forbedre deres strategier. Det ser vi frem til deres svar på.

Med alt dette sagt, så er det vigtigste jo i sagens natur, at forebyggelsen og håndteringen af både den almindelige og den digitale mobning fungerer i det daglige. Antimobbestrategierne repræsenterer dog i princippet udgangspunktet for denne håndtering, og det er derfor bekymrende, at skolernes strategier varierer så kraftigt i omfang og kvalitet. Vi ønsker, at alle kommunens grundskoler sætter barren højt, når det kommer til at modarbejde mobning i alle dens afskygninger."

Publiceret 16 May 2018 08:48

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.