Modelfoto

Modelfoto

Debat:

Hvad med den digitale mobning?

Demo-rådet – Syddjurs Kommunes politiske ungeråd:

"Hvad gør grundskolerne i Syddjurs for at undgå mobning, og hvordan håndteres mobningen, når den opstår? Syddjurs Demo-råd er dykket ned i kommuneskolernes antimobbestrategier, der er lovpligtige for alle folkeskoler.

Generelt set definerer alle antimobbestrategierne den klassiske mobning, som den foregår i skolegården; hvor det også er nemmere for voksne at opdage mobningen og gribe ind. Ikke desto mindre har størstedelen af folkeskolerne en mangelfuld strategi i forhold til den digitale mobning. Det er problematisk da unges sociale liv i dag er så digitaliseret, at denne form for mobning er komplet uadskillelig fra almindelig mobning. Syddjurs Kommune har selv bevilget iPads til samtlige elever, og med sådan en gave følger et ansvar. Derfor er det også naivt, når skolernes strategier for digital mobning ofte kun er målrettet udskolingens elever. I dag vokser børn op med digitale medier, og de er derfor både potentielle mobbeofre og potentielle mobbeudøvere fra længe før, de når udskolingsalderen. Baseret på dette anbefaler Demo-rådet en forebyggende indsat med fokus på digital mobning allerede fra skolestart.

Den digitale mobning afviger fra den klassiske ved at kunne foregå 24/7, og konsekvenserne kan derfor være endnu mere vidtrækkende. I grundskolernes antimobbestrategier, der i nogle tilfælde er stærkt forældede og kan dateres tilbage til eksempelvis 2008, optræder den digitale mobning kun i kraft af en definition, ligesom den hos andre skoler kun nævnes i en sidebemærkning.

Det digitale er i konstant udvikling, og derfor bør antimobbestrategierne også revurderes oftere end hvert 8. år. Antimobbestrategierne nævner fx Arto - et socialt medie, der lukkede for flere år tilbage. De digitale tendenser ændrer sig med høj hastighed, hvilket blot gør det så meget desto vigtigere at gøre en indsats for at følge med i udviklingen.

Derudover er nogle skoler sluppet af sted med en skemaløsning, hvor der kun opereres med meget generelle termer, som ikke tilnærmelsesvis indkapsler kompleksiteten af mobning.

Enkelte skolebestyrelser har dog taget aktiv stilling og udarbejdet udførlige antimobbestrategier, hvilket selvfølgelig skal roses. Det skal nemlig pointeres, at Demo-rådet ikke ønsker at pege fingre af specifikke skoler, men som de unges talerør finder vi det nødvendigt at påpege det manglende fokus på digital mobning, idet den daglige trivsel hos kommunens børn og unge er helt central.

Vi kan desuden oplyse, at antimobbestrategierne kan læses på de fleste skolers egne hjemmesider. Udover at skrive dette læserbrev, har vi skrevet til alle skolebestyrelserne enkeltvis, hvor vi fokuserer på deres individuelle handleplaner og bidrager med konkrete råd til, hvordan de kan forbedre deres strategier. Det ser vi frem til deres svar på.

Med alt dette sagt, så er det vigtigste jo i sagens natur, at forebyggelsen og håndteringen af både den almindelige og den digitale mobning fungerer i det daglige. Antimobbestrategierne repræsenterer dog i princippet udgangspunktet for denne håndtering, og det er derfor bekymrende, at skolernes strategier varierer så kraftigt i omfang og kvalitet. Vi ønsker, at alle kommunens grundskoler sætter barren højt, når det kommer til at modarbejde mobning i alle dens afskygninger."

Publiceret 16 May 2018 08:48