Ole Hansen, socialdemokratisk medlem af Syddjurs Byråd. Arkivfoto

Ole Hansen, socialdemokratisk medlem af Syddjurs Byråd. Arkivfoto

Debat Syddjurs:

Syddjurs er meget mere end grønne og blå bånd

Af Ole Hansen (S), næstformand i PUK-udvalget, Syddjurs Byråd:

"Igennem den seneste tid har der været en del debat om, hvordan befolkningstallet i kommunen udvikler sig. Der har været ført helt ufrugtbare diskussioner om hvilken by, der er den største i kommunen og hvordan befolkningstallet er opgjort i Ebeltoft. Denne diskussion vil jeg ikke indlade mig på.

Læs også: Debat Syddjurs: Hornslet er reelt kommunens største by

Det gav mig i stedet lyst til at se på de enkelte byers udvikling i perioden 2010 - 2018 med udgangspunkt i tallene, der blev fremlagt i Lokalavisen for nogle uger siden.

Jeg har sat udviklingen i forhold til de enkelte byområders befolkningstal og omregnet udviklingen i procent.

Jeg blev faktisk oprigtigt positivt overrasket over flere af tallene, som fremgår af vedlagte tabel.

Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at Rodskov igennem de seneste 8 år er vokset eksplosivt med 74 procent, og at Feldballe er vokset med hele 17 procent. Ligesom at Hornslet, Mørke og Rønde alle har befolkninger, der er steget med knap 10 procent.

Men det kommer nok som en overraskelse for mange, at Pindstrup i samme periode er vokset med 9,9 procent, ligesom Nimtofte er vokset med knap 6 procent. Det vidner om stærke lokale bysamfund, der er i vækst, selvom samtalen ofte tager en anden tone.

Er der så områder i kommunen, hvor befolkningstallet er vigende?

Som det fremgår af tabellen, er Knebel i perioden dalet med ca. 9 procent. Det er naturligvis et markant fald, men det spirer og bobler i området med landsbyklyngen Mols i udvikling og projektet Knudepunktet. Projekter der er stærkt forankret i lokal frivillighed og engagement.

Der er desuden en række bysamfund, hvor befolkningstallet ligger stabilt, hvilket i sig selv er positivt, når tendensen i disse år går mod stigende urbanisering og en søgen ind mod de helt store bysamfund. Her vil jeg fremhæve Lime (-1,06), Grønfeldt (-1,36) og Balle (1,34).

Ebeltoft er et kapitel for sig. Her har diskussionen også handlet om at byen kun er for ældre, og at det er et problem. Det er ikke et problem. Ældre borgere er meget velkomne i kommunen - også i Ebeltoft. At befolkningssammensætningen ændrer sig, må vi som politikere reagere på i samspil med byens borgere.

Socialdemokratiet i Syddjurs ønsker et Ebeltoft i stærk udvikling. Det er samskabelsesprojektet omkring Maltfabrikken et fint eksempel på. En gruppe borgere er gået foran i et meget visionært projekt, og kommunen placerer nogle væsentlige kulturinstallationer ind i rammerne. Dette vil give byen en forstærket dynamik på det kulturelle og kreative område. En udvikling som naturligt vil tiltrække yngre borgere også. Ligeledes vil Grobundprojektet tiltrække en gruppe af unge familier og iværksættere, der vil påvirke og være medskabende for et Ebeltoft i hastig udvikling.

Læs også: Støtte fra kampagne: Ildsjæle fra Djursland skaber nye underværker

Med dette indlæg vil jeg gerne fastholde, at vi skal se nuanceret på vores kommune. Vi skal holde fokus på vores små samfund og politisk understøtte udviklingen af disse. Kommunen rummer mange facetter, og vi skal som politikere se disse facetter og ikke ensidigt kun søge udvikling i udvalgte områder.

Vi bør se vores kommune som den er, nemlig en række af små og store lokalsamfund med hver deres styrker og særkender, men med det til fælles, at der i disse samfund er stærke lokale fællesskaber, der er attraktive. Både små og store lokalsamfund udvikles bedst, når det sker i tæt samspil med områdets borgere, distriktsråd, erhvervsliv og foreninger.

Socialdemokratiet ønsker at styrke kommunikationen med de enkelte områder i kommunen og har valgt at holde en del af vores gruppemøder forskellige steder. Forud for disse, afholder vi dialogmøder med områdets borgere. Næste gang er mandag d. 28. maj kl. 17 - 18.30 i Nimtofte. Her vil vi gerne høre hvad der optager borgerne lokalt.  Alle er velkomne."

Publiceret 13 May 2018 22:23

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.