Helle Bøge Breindahl, LAG Djurslands koordinator, kan blive svært at fastholde på fuldtid, hvis ikke LAG Djursland bliver tilført midler, f.eks. fra de to Djurslands kommuner. Her med hæftet, der beskriver foreningens udviklingsstrategi for perioden 2014-2020 Foto: Lars Norman Thomsen

Helle Bøge Breindahl, LAG Djurslands koordinator, kan blive svært at fastholde på fuldtid, hvis ikke LAG Djursland bliver tilført midler, f.eks. fra de to Djurslands kommuner. Her med hæftet, der beskriver foreningens udviklingsstrategi for perioden 2014-2020 Foto: Lars Norman Thomsen

Lokale AktionsGupper:

LAG Djursland står nu ved en skillevej

Bestyrelsen overvejer at bede de to kommuner om økonomisk hjælp til at opretholde koordinator på fuld tid

Af
Af Lars Norman Thomsen

LAG Djursland er en forening, der arbejder for at styrke lokalsamfundet og sætte fart på udviklingen af Djursland. Det gør foreningen blandt andet ved at uddele tilskud til gode projekter – ca. 1,6 mio. kr. om året til LAG og ca. 900.000 kr. om året til FLAG.

De Lokale aktionsgrupper landet over modtager midler fra Erhvervsstyrelsen og fra EU, som går til dels at støtte lokale projekter og dels til at drive foreningen.

Der er to puljer i denne ordning: LAG midlerne, som er forbeholdt landdistriktsprojekter og FLAG, som er det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for lokale aktionsgrupper i fiskeriområder.

Da den første LAG Djursland blev dannet tilbage i 2006-2007 skete det på en velbesøgt generalforsamling i cafeteriaet på Ring Djursland, der udviklede sig til at blive en yderst dramatisk affære med åbenlyse skænderier og mishagsytringer mod den indforskrevne dirigent, som trods en tung juridisk ballast slet ikke formåede at styre løjerne. Generalforsamlingen trak så langt ud i tid, at den først sluttede efter midnat, hvor flere enten sov eller hang over bordene med halvt lukkede øjne. Trætheden havde overmandet dem.

Vinbonden, tidligere oberstløjtnant Hans Neergaard Münter (stående), Ryomgård, er eneste nye i LAG-bestyrelsen i det kommende år. Foto: Lars Norman Thomsen

Vinbonden, tidligere oberstløjtnant Hans Neergaard Münter (stående), Ryomgård, er eneste nye i LAG-bestyrelsen i det kommende år. Foto: Lars Norman Thomsen

Nu er der ro på

Kontrasten til sidste uges generalforsamling på Allingåbro Hotel var udtalt. Trods en frontberetning fra Djurslands to socialdemokratiske borgmestre, Jan Petersen i Norddjurs og Ole Bollesen i Syddjurs, sneg fremmødet sig kun op omkring de 30. Heraf var hovedparten medlemmer af den siddende 17 mand store LAG-bestyrelse.

Hovedparten af de fremmødte kom, som altid til den slags møder, fra 50+ generationen, hvis vi nu skal være venlige.

Et kampvalg måtte der til om en ledig bestyrelsespost. Det stod mellem det tidligere konservative byrådsmedlem i Syddjurs, Jørgen Brøgger, Attrup, og Hans Neergaard Münter, Ryomgård, tidligere oberstløjtnant i forsvaret, nu nyetableret vinbonde på et areal mellem Kolind og Ryomgård.

Kampvalget faldt ud til sidstnævntes fordel.

Fattes penge

Formand for LAG Djursland, tidligere SF-byrådsmedlem i Syddjurs, Marianne Als Nielsen lagde i sin beretning ikke skjul på, at foreningen oplever store udfordringer med kraftigt reducerede budgetter og øgede administrative byrder, samt lange sagsbehandlingstider.

“Staten har skåret ind til benet og fjernet 30 procent af midlerne til LAG,” konstaterede formanden.

Derfor går man i bestyrelsen med tanker om at følge andre LAG/FLAK foreningers eksempel med at søge hjemkommunerne om et økonomisk tilskud.

“Jeg ved, at LAG Nordvestsjælland, der består af 5 kommuner, har vedtaget at støtte LAG-arbejdet med 75.000 kr. om året fra hver kommune, både midler til projekter og til drift af LAG. Vi vil i bestyrelsen overveje, om vi skal søge vores to kommuner om et lignende tilskud, så vi stadig kan opretholde den gode service overfor vores ansøgere,” sagde Marianne Als Nielsen.

Eneste fuldtidsansatte medarbejder i LAG Djursland er koordinator Helle Bøge Breindahl, og i 2018 er der penge til at opretholde hendes fuldtidsstilling, men ikke ret meget længere.

Helle Bøge Breindahl bruger en stor del af sin tid på at vejlede og støtte lokale projektholdere.

“Hun får meget ros af alle projektholdere, og det er afgørende betydning for kvaliteten af vores arbejde, at vi har økonomi til at opretholde hendes fuldtidsstilling,” fastslog Marianne Als Nielsen.

Derfor kan de to kommuner godt forvente, at de i forbindelse med næste års budget skal tage stilling til en konkret ansøgning fra LAG Djursland om et årligt økonomisk tilskud.

Publiceret 05 May 2018 14:32