Pindstrup Kirke ligner sig selv - snart 50 år efter indvielsen. Fødselsdagen bliver markeret med gudstjeneste søndag 29. april og efterfølgende jubilæumsfest på Pindstrup Centret

Pindstrup Kirke ligner sig selv - snart 50 år efter indvielsen. Fødselsdagen bliver markeret med gudstjeneste søndag 29. april og efterfølgende jubilæumsfest på Pindstrup Centret

50 år:

Biskoppen med til at fejre Pindstrup Kirke

Det var en festdag i Pindstrup, da byens nye kirke stod klar til indvielse 28. april 1968. Mon ikke borgerne sørger for en reprise på 50 årsdagen

Af
Af Lars Norman Thomsen

I starten af det forrige århundrede havde en driftig ung mand slået rod i Pindstrup på det midterste Djursland. Han havde købt Pindstrup Station og bosat sig i byen.

Johannes la Cour hed den unge mand. I 1905 startede han en produktion af æltetørv i Pindstrup, og det blev starten på Pindstrup Mosebrug.

I takt med at indbyggertallet i Pindstrup steg markant i starten af det tyvende århundrede som følge af oprettelsen af Pindstrup Mosebrug og la Cour familiens indtog, var det et ønske fra flere af byens borgere at få deres egen kirke.

Pindstrup borgerne var dengang henvist til at tage turen til middelalderkirken i Marie Magdalene. Til en start lod man i første omgang det gamle missionshus i Storegade ombygge og indvie til midlertidig kirke i 1949.

I 1955 blev der tillige anlagt en kirkegård med tilhørende indgangsparti og lille kapel i Pindstrups nordlige udkant.

Her kom siden den nye kirke til at ligge, men der skulle gå indtil 28. april 1968, før den færdige kirke stod klar til indvielse.

la Cour betalte

Allerede i 1958 ved fru Margrethe la Cours død blev der sat en indsamling i gang. Der blev dannet en komité med blandt andet direktør Johannes la Cour og pastor Aksel Andersen.

Førstnævnte gav tilsagn om at ville finansiere opførelsen af den nye kirke, hvis de måtte ske ved anvendelse af Pindstrup Mosebrugs materialer og arbejdskraft fra virksomheden.

Kgl. bygningsinspektør, arkitekt C.F. Møller, Århus (Han er repræsenteret i Kulturkanonen med Aarhus Universitet), blev sat på opgaven med at tegne kirken, og 19. juni 1965 blev spaden sat i jorden første gang. Grundstensnedlæggelsen blev foretaget 17. september 1965 i overværelse af 300 gæster.

Byggeriet blev imidlertid forsinket på grund af en omfattende brand på Pindstrup Mosebrug, men under opsyn og ledelse af arkitekt K.O. Hansen stod kirken langt om længe klar til indvielse 28. april 2018. I sin udformning og stil er Pindstrup Kirke noget enklere end de omkringliggende landsbykirker. En lille detalje: Til højre for indgangsdøren blev der indmuret 5 munkesten fra moderkirken i Marie Magdalene.

 

Klar til fest

Det skal naturligvis markeres på behørig vis, at det nu er et halvt århundrede siden, at Pindstrups borgere kunne tage deres nye kirke i brug. Mærkedagen bliver fejret med gudstjeneste i kirken søndag 29. april og efterfølgende jubilæumsfest i Pindstrupcentrets lokaler.

Biskop Henrik Wigh-Poulsen medvirker på festdagen.

Unikke kunstværker

Internationalt kendte kunstnere som billedhuggeren Robert Jacobsen og kunstneren Peter Brandes har hver på deres måde været med til at give Pindstrup Kirke sit unikke særpræg.

Da Pindstrup Kirke blev indviet, hang der på væggen over alterbordet et enkelt trækors, men det var fra begyndelsen meningen, at det skulle afløses af et moderne kunstværk, og dagen før Johannes la Cours begravelse,10. januar 1971, blev der ophængt et krucifix, en jernskulptur forestillende Kristus på korset, af Robert Jacobsen.

I efteråret 1994 fik menighedsrådet et gavebrev fra Margrethe og Johannes la Cours Fond i anledning af, at det da var 110 år siden Margrethe la Cour blev født. Peter Brandes lavede 4 mosaikruder til de 4 vinduer i kirkeskibet, og det færdige arbejde blev præsenteret ved en gudstjeneste 2. pinsedag 1997.

Motiverne er alle hentet fra Det nye Testamentes påskeberetninger og ruderne knytter sig til Robert Jacobsens krucifix.

Kilde: "Pindstrup - Skabt på Træ & Tørv" udgivet i 1994 med støtte fra Margrethe og Johs. F. la Cours Fond, der blev stiftet i 1957 og altid har haft blik for at støtte almennyttige formål i lokalsamfundet omkring virksomheden

 

  • Tilmelding til jubilæumsfesten senest torsdag 22. april på kirkekontoret til biba@km.dk eller på telefon 8639 4043.

Publiceret 27 April 2018 17:30