Marianne Kierkegaard

Marianne Kierkegaard

Debat Syddjurs:

Sikke dog en gratis omgang, Morten Siig Henriksen

Af Marianne Kierkegaard (V), Syddjurs Byråd, næstformand i SÆ-udvalget:

"Sundheds-og ældreudvalget (SÆ) har på møde 7. marts 2018 peget på, at Finanslovspuljemidlerne til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre bl.a. skal gå til en bedre bemanding i nattevagten. På sidste SÆ-udvalgsmøde 11. april har vi indstillet at der konkret afsættes 1 mio. kroner til formålet. Et enigt Økonomiudvalg, Ældrerådet og Ældreområdets MEDudvalg støtter indstillingen og det er min klare forventning, at hele byrådet vil stemme for på byrådsmødet d. 25/4.

Læs også: Debat Syddjurs: Én nattevagt til 42 ældre er helt vanvittigt

Det er således en gratis omgang for Morten Siig Henriksen, når han i sit debatindlæg om èn nattevagt til 42 ældre kæmper for bedre normering – det er på vej.

Normeringer i nattevagten vil og har altid været et emne til drøftelse. I et klip 16.april på TV2 Østjylland siger nattevagten på Rønde Plejecenter Mads Brændgaard, at der er pres på i nattevagten med 42 beboere, men at der måske ikke er opgaver nok til to nattevagter. Den samme erfaring har jeg som gammel sygeplejerske i kommunen, at der kan være timer i nattevagten, hvor der ikke er meget at lave og andre perioder, hvor der er pres på.

Så derfor er det vigtigt at lave den rigtige balance i bemandingen. Jeg er enig med Morten Siig i, at det handler om patienternes sikkerhed og også om medarbejdernes arbejdsmiljø. Det skal vi have fuld fokus på. Men at sige at ”der spilles hassard med patienternes sikkerhed, det er helt vanvittigt og dybt uanstændigt” er at skyde langt forbi. Ældreområdet er underlagt årlige tilsyn – hvor der ikke har været alvorlige forhold at bemærke og der gives ros til ældreområdet for tilrettelæggelse af plejen, for at udvikle og forbedre i fastlagte indsatsområder, kompetenceudvikling af personale mm. Det er værd at notere sig.  

Det er vigtigt for mig at beboerne på plejecentrene får hjælp til de behov de har, at de får en værdig pleje og at der er en høj patientsikkerhed. Så skal det også forstås, at bemandingen på plejecentrene ikke alene kan sikre dette.

Der er andre vigtige forhold, som skal tages i betragtning for at sikre den gode pleje. Plejepersonalets kompetencer, beboersammensætningen, den fysiske indretning, velfærdsteknologi og en fleksibel tilrettelæggelse af plejen i et samarbejde med det udekørende personale er medbestemmende for en god og værdig pleje også i nattetimerne. 

Jeg ser nu frem til udmøntningen af finanslovspuljemidlerne til gavn for både hjemmeboende ældre og for de ældre på plejecentrene og også til gavn for plejepersonalets arbejdsmiljø.

Fakta: Finanslovspuljemidler til bedre bemanding udgør årligt for Syddjurs i alt 4,464 mio kr. Heraf indstiller SÆ-og ØKudvalget til Byrådet, at 1 mio kr. anvendes til bedre bemanding på plejecentre og 3,4 mio kr anvendes til bedre bemanding i hjemmeplejen."

Publiceret 21 April 2018 14:12