Britt Bager

Britt Bager

Debat:

Mols som frontløber for levedygtige landsbyer

Af Britt Bager, opstillet på Djursland og boligordfører for Venstre:

“Mols har de seneste år dannet rammen om et pilotprojekt med landsbyklynger, som vi kan lære meget af. Nu har udvalget for levedygtige landsbyer offentliggjort deres anbefalinger. Og dét skal vi tage med videre til andre landsbyer på hele Djursland og i resten af Danmark.

For fire år siden satte et borgermøde seks projektgrupper i søen, hvor borgerne på Mols fandt sammen for at fremme fællesinteresser på tværs af landsbyerne. Det er blevet til paraplyorganisationen Projekt Mols i Udvikling, der har sat skub i 24 lokale projektgrupper, der bidrager aktivt til stærkere landsbyer og større fællesskab på tværs af landsbyerne på Mols. Det er inspirerende at følge de lokale ildsjæles arbejde, som styrker fællesskabet og understøtter de levedygtige landsbyer bedst muligt.

Fremtidssikringen af landsbyerne afhænger i høj grad af de lokale beboere. Derfor skal vi også være taknemmelige for alle ildsjælene, som vi er så heldige at have i lokalsamfundene. Men de kan ikke gøre det alene. Derfor er jeg også glad for, at Realdania og DGI tog teten op med Projekt Mols i Udvikling.

Og der er opnået imponerende resultater. 87 pct. mener, at projektet har styrket lokalsamfundenes evne til at samarbejde, og at det har højnet deres evne til at se mere langsigtet på udviklingen i lokalområdet.

Vi skal gøre, hvad vi kan for at understøtte levedygtige landsbyer bedst muligt. Derfor er jeg også glad for, at udvalget nu er kommet med deres anbefalinger. Som østjyde er jeg særligt glad for anbefalingen om mere fokus på faciliteter og aktiviteter, der samler landsbysamfundene, og derudover kæmper jeg allerede for bedre digital infrastruktur til Østjylland – også i landsbyerne.

Mols har som frontløber banet vejen. Nu skal vi tage erfaringerne derfra med videre til alle vores charmerende landsbyer i Østjylland.”

Publiceret 20 April 2018 15:33