Ren nostalgi...i 2005 blev Richard Volander (nummer to fra h.) valgt som Venstres borgmesterkandidat i Syddjurs. Det lykkedes ham dog ikke at blive kommunens første borgmester, men han sad første byrådsperiode ud. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Ren nostalgi...i 2005 blev Richard Volander (nummer to fra h.) valgt som Venstres borgmesterkandidat i Syddjurs. Det lykkedes ham dog ikke at blive kommunens første borgmester, men han sad første byrådsperiode ud. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Debat Syddjurs:

Hornslet er reelt kommunens største by

Af Richard Volander, tidligere borgmester i Rosenholm og byrådsmedlem i Syddjurs:

"Hermed en dugfrisk rapport fra Danmarks Statistik om befolkningsudviklingen i Syddjurs kommune, men først og fremmest i de enkelte byer i kommunen.

Der er to byer, der smykker sig med lånte fjer, Ebeltoft og Rønde. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006 blev Dråby og Egsmark nedlagt og befolkningsmæssigt lagt ind under Ebeltoft, og byen voksede med 1.432 til sin nuværende størrelse. Da Rønde kunne mærke Ryomgaards hede ånde i nakken blev Følle lagt ind under Rønde i 2013. Sidenhen er der som I kan se ikke sket meget  i hverken Rønde eller specielt Ebeltoft.

Hvis man følger folketallet har det ellers nøje sammenhæng mellem udstykning af grunde og befolkningsudviklingen. Når eksempelvis min hjemby Hornslet ikke er vokset mere skyldes det, at samtlige Syddjurs kommunes tre borgmestre med salig Vilfred i spidsen har sørget for, at der i lange perioder ikke har været kommunale grunde til salg i Hornslet. Man har saboteret udviklingen. Eksempelvis har man  ikke de sidste tre måneder kunnet få en byggegrund i Hornslet. Det er ellers en fordel for hele kommunen med befolkningsudvikling i Hornslet, da tilflytningen hovedsagelig er børnefamilier med høj husstandsindkomst og ejendomsskat. Begge skatter er historisk højere i Hornslet end i resten af kommunen.

Men Hornslet er ikke det eneste sted, der mangler grunde. I Mørke er der også kun få grunde tilbage. Thorsager har i det hele og store udsolgt og det samme er snart også tilfældet i Kolind. Der er til gengæld rigeligt med grunde i Ryomgård. I specielt Rønde og Ebeltoft er der masser af grunde til salg, selvom grundene i Ebeltoft er så billige, at man kan få grundene bare ved at hegne dem inde. Alligevel sker der ingen salg.

Det er specielt ved banen, den tidligere nærbane og den kommende Letbane, at grundene går som varmt brød. Personligt har jeg fulgt den lære hele livet, at man skal huske at plukke blomsterne inden frosten sætter ind. Sagt med andre ord, hvis først renten stiger mærkbart vil grundsalget og dermed befolkningsudviklingen gå i stå over night . Og en kommune er netop afhængig af befolkningsudviklingen og specielt børnefamilier, der simpelthen er det brændstof, der skal få en b y og en kommune til at udvikle sig. Et enkelt sted i Syddjurs  er man så tåbelige, at man satser på pensionister. Det kan man kun gøre så længe befolkningen i den øvrige del af kommunen er villige til at spendere sine surt betalte skattekroner på området for ellers var festen for længst slut.

I 2016 kom over 2/3  (godt 68%) af befolkningsudviklingen fra den tidligere Rosenholm kommune og i 2017. var tallet steget til 78%. Det er der ikke noget hokuspokus ved. Rosenholm ligger tættest på Århus og udviklingen kommer indefra. Det haster derfor med at få lavet en ny vej ned til motorvejen langs med banen, så bilerne fra Norddjurs og Hornslet ikke fremover skal passeere jernbanen. Der kører ca. små 10.000 biler forbi hver dag."

PS: Hornslet er reelt kommunens største by."

Kilde: Danmarks Statistik

Kilde: Danmarks Statistik

Publiceret 18 April 2018 14:30