Fra venstre: Forfatteren Knud Simonsen, Ugelbølle og den pensionerede advokat Jens Erik Mehlsen, Ryomgård.
Foto: Lars Norman Thomsen

Fra venstre: Forfatteren Knud Simonsen, Ugelbølle og den pensionerede advokat Jens Erik Mehlsen, Ryomgård. Foto: Lars Norman Thomsen

Mordet i Højbjerg:

Har forfatteren og advokaten mon opklaret Højbjergmordet?

Sognepræst Jørgen Gleerup har nærlæst ’Mysteriet om Marie’ som to lokale, forfatteren Knud Simonsen, Ugelbølle, og den pensionerede advokat Jens Erik Mehlsen, Ryomgård, udgav i efteråret 2017

Af
Af Jørgen Gleerup

Der er dage, som træder tydeligere frem i erindringen end andre. Dage med hændelser, som vendte op og ned på ens følelser. Tider, hvor mørket sænkede sig umærkeligt over og om én, og man blev bange.

En sådan dag indtraf, da Palle Sørensen i september 1965 skød og dræbte fire politibetjente på Amager. Jeg gik i 6. klasse, og jeg husker, at landet nærmest gik i stå, og de voksne rundt om mig med skræmte ansigter lavmælte talte med hinanden om den ufattelige tragedie.

Jeg glemmer aldrig den aften, hvor min far stille fortalte mig om politimordene i hovedstaden, som var begået tidligt samme morgen. Det var svært at falde i søvn. Verden var ikke mere den samme. Det var som om en uskyld var mistet.

Jeg husker, at den samme følelse af uro og umiddelbar forskrækkelse og frygt ramte mig, da det såkaldte Højbjerg-mord blev begået to år senere en novemberdag i 1967. I min barndoms- og ungdomsvirkelighed på Djursland var Aarhus ikke langt borte. Vi kendte til besøg i Friheden og Den Gamle By, men mordet på kvinden i villaen i den sydlige Aarhusforstad ganske nær det stadion, som vi også kendte, satte alt i et helt andet og dystert perspektiv. Det kom tæt på. Tankerne tumlede rundt i teenagehovedet, og igen var det svært at finde nattero på hovedpuden.

Det er dette uopklarede mord på Marie Lock-Hansen i villaen på Hestehavevej i Højbjerg, som danner baggrund og ramme for forfatteren Knud Simonsens nyeste udgivelse Mysteriet om Marie, med undertitlen: En dokumentarisk roman om Højbjergmordet.

I forfatterens samfundssatiriske roman Stenbo, som første gang blev udgivet i 2005, bliver drabet på Marie Lock-Hansen kort omtalt i et af bogens afsnit. Læsningen af den nævnte roman fik senere et menneske, som tidligere havde haft tilknytning til den antikommunistiske organisation ”Firmaet” til at rette henvendelse til Knud Simonsen. Herved fremkom nye og hidtil ukendte oplysninger om Højbjergmordet, og disse nye facts gav stødet til, at Knud Simonsen i samarbejde med den pensionerede advokat Jens Erik Mehlsen satte sin egen ”efterforskning” af det uopklarede mord i gang.

Disse undersøgelser har dannet grundlaget for forfatterens krimi-fortælling.

Romanen begynder med en skildring af menneskers liv ved Aarhusbugten i halvtredsernes efterkrigstid med kendte stednavne som Fiskergade, Assensgade og Skt. Pauls Kirkeplads. Tiden er præget af arbejdsløshed og frygten for atomkrig. Men stigende velstand øjnes alligevel, skønt den er alt andet end ligelig fordelt.

Marie lever i små kår med sin mand, Leif, der er malersvend og ofte uden job. Men de to passer dårligt sammen. Ægteskabet opløses, og hun bliver gift med sin arbejdsgiver, den noget ældre ingeniør Oscar Lock-Hansen. Dette betyder for Marie et stort skridt op ad den sociale rangstige, hvilket passer hende særdeles godt.

Nye velhavende og indflydelsesrige venner kommer til, de ”rigtige” bekendtskaber, som også fører hende ind i et slags ”blindt” engagement i et antikommunistisk netværk.

Halvtredserne bliver afløst af et nyt årti, hvor gode tider bliver bedre. Men tresserne rummer også Cubakrisen, mordet på John F. Kennedy og dannelsen af landets første politiske såkaldte ”røde kabinet”. Disse begivenheder derude og herhjemme er med til indramme fortællingen. Og de nye dage fører i den nære virkelighed til utroskab i Maries søgen efter den ægte kærlighed, så det, som udadtil ser ud til at være det perfekte ægteskab og parforhold i virkeligheden kun danner et billede af en lys og tryg overflade, som neden under har helt andre og mørkere nuancer.

Denne forbudte kærlighed og en personforveksling og et dermed måske forsinket opgør fra Besættelsestiden er med til at skabe en iboende utryghed i den ellers tilsyneladende trygge hverdag.

Og det er midt i denne virkelighed, at en mand med en Walther P38 pistol i lommen den 10. november 1967 ringer på villadøren på Hestehavevej, og minutter senere gør Marie Lock-Hansens liv til historie.

Det lignede en likvidering. Hvorfor skulle Marie dø? Knud Simonsen mener at have fundet motivet, og forfatteren har tillige vovet at sætte navn på morderen.

Bogen er en pågående, spændende og anderledes kriminalhistorie.

Læs romanen og døm selv, om forfatteren og advokaten har opklaret Højbjergmordet.

Publiceret 06 April 2018 15:03