Hør Ulrik Lauridsen fortælle Danmarkshistorie tirsdag 3. april i Skørring Sognegård

Hør Ulrik Lauridsen fortælle Danmarkshistorie tirsdag 3. april i Skørring Sognegård

Danmarkshistorie:

Min oldefar var udstationeret på De Vestindiske øer

Ulrik Lauridsens farfar var gendarm på de dansk-norske besiddelser i Caribien fra 1911-1914. Hør barnebarnet genopfriske et stykke Danmarkshistorie ved sogneaften i Skørring Sognegård

Af
Af Lars Norman Thomsen

De Vestindiske Øer er betegnelsen for Danmark-Norges besiddelser i Caribien, nemlig de tre øer Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix. Øerne var i dansk-norsk besiddelse fra henholdsvis 1672, 1718 og 1733, indtil de blev solgt til USA 31. marts 1917.

Ulrik Lauridsens farfar var gendarm på øerne i en periode, hvor usikkerheden omkring salget af øerne så småt begyndte at ulme. Farfaderen var også en god fotograf. Han efterlod således mere end 1.000 fotos fra hans tid i Danskvestindien fra 1911 til 1914.

Ulrik Lauridsen har ristet sin farfar en smuk rune i bogen 'Fra Danskvestindien til Ribe - i min farfars fotospor' fra 2016.'

Billederne udgør sammen med en række postkort, som var korrespondancen mellem hans farmor og farfar, hvori farfaren beskriver forholdene på øerne, rammen for bogen.

 Bogen er desuden krydret med små anekdoter, som naturligt falder ind i beskrivelsen af livet blandt gendarmer. I tiden efter 1914 skabte farfar sig en karriere som fotograf i Ribe, hvor han bl.a. stod for optagelsen af Ribe Filmen midt i 1930erne.

Danmark og USA nåede til enighed om betingelserne for et salg i 1916, hvilket blandt andet indebar, at USA anerkendte Danmarks krav på Grønland. Efter en dansk folkeafstemning den 14. december 1916 blev øerne i 1917 solgt til USA for knap 100 millioner kroner (25 millioner dollar). Befolkningen på øerne blev ikke spurgt; men det er sandsynligt, at også de ønskede at bryde forbindelsen til en kolonimagt, der ikke formåede at sikre ordentlige levevilkår og indtægtsmuligheder. Øerne hedder i dag US Virgin Islands.

Få fortalt en flig af Danmarkshistorien tirsdag 3. april klokken 14 i Skørring Sognegård, når Ulrik Lauridsen er gæst.

Publiceret 01 April 2018 20:00