Mellem himmel og jord:

Når hjertet ligger i skygge

Af
Af sognepræst Jørgen Gleerup

Thorsager-Rønde-Feldballe:

I 1969 udgav lyrikeren Inger Christensen digtsamlingen ”det”. Her findes digtet ”Et samfund kan være så stenet”. Digtet blev siden sat i musik, og mange vil kende det fra Højskolesangbogen:

Et samfund kan være så stenet.

At alt er en eneste blok.

Og indbyggermassen så benet.

At livet er gået i chok.

 

Og hjertet er helt i skygge.

Og hjertet er næsten hørt op.

Til nogen begynder at bygge.

En by der er blød som en krop.

 

Inger Christensens barske kommentar til samtiden for et halvt århundrede siden år har en næsten fornyet appel i dag!

Hvad er meningen med et menneskeliv? Med troen og håbet som udgangspunkt, kan der kun svares: Meningen med et menneskeliv er fællesskab med Gud og mennesker. Meningen med livet er kærligheden! Men et sådant svar står i skarp kontrast til mange af vores samtids aktuelle meninger og handlemåder. For her drejer det sig ofte om selvudfoldelse og trang til selvbeskyttelse.

Vi vil have styr på det hele, men i iveren efter det risikerer vi at komme til at leve i vores egenrådige ensomhed, og da kan det hele true med at forstene i forudfattede og forbenede fordomme om de andre. Det er nok bedst at holde det usikre på afstand!

Billeder af den virkelighed bliver i næsten daglige gentagelser rullet op for os i medierne, som nu den aften, hvor en TV-udsendelse satte fokus på de forhold, som flygtningebørn med psykisk syge forældre lever under. Familierne har igennem flere år boet i danske asylcentre, men efter en afslået asylansøgning er de blevet hjemsendt. Nærmest apatisk fortalte en 11-årig pige, på flydende dansk:

”Jeg tænker kun på at slå mig selv ihjel”.

Hvis man ved lidt om, hvad psykisk lidelse er, forstår man måske bare en flig af, hvilken grusom virkelighed børn med psykisk syge forældre befinder sig i. Og disse børns dagligdag i Kosovo rummer så tillige det faktum, at der ingen hjælp er at få, og derfor er håbet til fremtiden nærmest ikke eksisterende.

Kosovo er officielt af FN erklæret uegnet til at tage imod psykisk syge medborgere. Alligevel sendes flygtningene derfra hjem. De har ingen ret til at være i Danmark! Og som et princip er det både rigtigt og vigtigt, at et retssamfunds love holdes og overholdes. Men et godt samfund er ikke bare karakteriseret ved, om lovene overholdes. I et godt samfund kan hjertet ikke ligge i skygge.

Det er jo ikke loven, men det enkelte, lidende menneske, det drejer sig om. Og kærligheden og omsorgen må vel altid være overordnet enhver juridisk lov. Eller, hvordan er det?

Publiceret 31 March 2018 07:00