Arkivfoto

Arkivfoto

Debat Norddjurs:

Ti argumenter for at ændre bybuskørslen i Grenaa

Af Per Lund, Violskrænten 9, 8500 Grenaa:

"1. Bybuskørslen i Grenaa i den nuværende (marts 2018) form fungerer ikke, der er ingen der kan finde ud af hvornår og hvorfra busserne afgår.

2. Det foreslås, at bybuskørslen føres tilbage til tidligere funktion, med ren bybuskørsel og ingen telebusordning, de der har andet behov må tage Flextur via Midttrafik.

3. Bybuskørslen skal ske i samme tidsrum som tidligere (2016) og betjene alle bymæssige områder i Grenaa.

4. Såvel busser som chauffører findes allerede og kan ikke være nogen ekstraomkostning for Kommunen. Der vil ikke være nogen besparelse ved, grundet passagertallet, at køre med mindre busser.

5. Busserne skal køre med 1-timedrift, 2-timedrift vil måske nok spare lidt brændstof men er ikke hensigtsmæssigt for brugerne.

6. Da byen jo er så langstrakt som den er, og med posthuset placeret hos Spar ved havnen, vil alle, der ikke er selvtransporterende, være afhængige af at benytte bussen. Der må foretages vurdering om en nedsættelse af prisen, evt. kun for pensionister, vil give flere passagerer.

7. For at holde prisen tilstrækkeligt lav, så driften med kommunalt tilskud kan hvile i sig selv, må overvejes om den ellers populære ordning med gratis buskørsel i ferietiden skal ophøre. Det er trods alt byens borgere der har valgt de politikere vi har og ikke turisterne, og derfor er det byens borgere der skal sikres mulighed for buskørsel til en ”rimelig” pris og med et bussystem alle kan finde ud af og med rimelig afgangsfrekvens.

8. Jeg er sikker på, at turisterne, selv ved en mindre betaling for buskørslen, vil finde op til byen fra f. eks. Grenaa Marina, Campingpladsen, Kattegatcentret m.m., så vi sikrer at byens handelsliv får glæde heraf, men det kræver naturligvis at man kan finde ud af hvornår busserne afgår fra/til de forskellige steder.

9. Der skal appelleres til økonomiudvalget i Norddjurs Kommune, at man omgående ændrer den håbløse ordning der i dag gælder på busområdet og ikke venter med en evaluering til 2019, alt andet vil give ”oprør” i byen og en større politikerlede end den, der er der i dag. Buskørslen, og den meget dårlige og uforståelige drift af denne, er et almindeligt samtale-/diskussionsemne blandt byens befolkning, og politikerne må være tonedøve hvis de ikke har opfattet dette.

10. Jeg skal herved opfordre politikerne i Norddjurs til at komme i arbejdstøjet og i en dialog med brugerne af bybusserne finde midler til en busbetjening der tilfredsstiller Grenaa bys borgere, specielt de ældre medborgere.

Skal der nedsættes et udvalg bør det være hurtigarbejdende, så man allerede i indeværende år kan få glæde af en velfungerende og forståelig bybusordning.

På forhånd tak."

Publiceret 26 March 2018 13:45

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.