Birgit Jensen. Foto: Lars Norman Thomsen

Birgit Jensen. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat Syddjurs:

Hvornår stopper vanviddet i Mørke?

Af Birgit Jensen, Stationsvej 4, 8544 Mørke:

“Som borger gennem mere end 50 år i Mørke, kan jeg efterhånden ikke udholde at se, hvad der sker omkring mig. Alt hvad min generation i et fantastisk fællesskab har skabt gennem tiden, bliver trin for trin nedbrudt af en gruppe anført primært af tilflyttere, som efter min mening har den overbevisning, at de véd præcist, hvad Mørkes borgere har brug for, og for hvem kun egen mening tæller, og ingen kender til nogen former for ydmyghed eller respekt for det, som vi gennem over 50 år har skabt uden brug af andet end vor personlige indsats og det gode sammenhold vi havde.

Men i takt med en øget tilflytning til Mørke er efterhånden alt forsvundet fra byen. Plejehjemmet blev lukket, og flere ældre blev flyttet til nabobyer, her kunne mange ikke finde sig til rette, og mange opgav livet. Men ældreboliger kunne der ikke blive nogen af, selvom behovet er stort, både for at eje og leje disse boliger, og helst i nærhed af byens centrum og dagligvarebutikker. Dette bekræftes af flere ejendomsmæglere, som jeg har været i kontakt med, og overfor mig påpeger flere, at den grund, på hvilken man nu vil bygge et 'Byens Hus', ville være særdeles velegnet til disse ældreboliger. Ingen jeg møder rundt i byen, kan se hvad dette ”Hus” skal bruges til, når vi har så mange andre samlingssteder, som f.eks. 'Solgården' m.fl. Og alle er meget betænkelige omkring en fremtidig drift af et sådan hus, fordi der endnu ikke er lavet noget driftsbudget, så man gruer for hvem som kommer til at betale underskuddet, som mange tror vil komme.

Vi havde gennem mange år en fantastisk velfungerende borger-og handelstandforening, hvor vi virkelig kunne lave nogle arrangementer som kunne trække folk til Mørke. Man hjalp og støttede hinanden og skabte mange forskellige gode ting rundt i byen. Mit nære engagement var sammen med flere andre Stationspladsen, hvor vi for egne midler fik skabt en grøn oase mellem pladsen og Hovedgaden ved jernbaneoverskæringen. Her var borde bænke til fælles hygge, og stemning for alle som kom forbi. Ældre sad og ordnede verdenssituationen, mens dagplejebørn legede omkring dem. Virkelig et samlingssted som blev brugt hver dag gennem hele foråret, sommer og efterår. Alt var lavet i tæt samarbejde med kommunens Vej & Park afdeling og godkendt af denne. Men pludselig en dag måtte jeg stå grædefærdig i mine vinduer og se alt blev revet op med rode. Da jeg spurgte de mennesker, som stod bag denne nedbrydning sammen med kommunens såkaldte tovholder for 'Byfornyelsen', om hvad dette skulle betyde, og hvilke følelser vi var mange der havde omkring dette sted, fik jeg disse svar: “Det har vi ingen følelser for – det virker gammeldags – og som en gravplads...”  - ja det skete i 2016, og pladsen ligner nu en byggeplads – intet er sket siden.

I stedet har man placeret nogle krukker af helt forkerte dimensioner rundt omkring på steder, som jeg har svært ved at se, har ret meget relation til Hovedgaden i Mørke – både i Ommestrup, ved Brugsen og halvvejs mod Termestrup står de. Jeg tvivler på, at en landskabsarkitekt eller anlægsgartner vil kalde dette en forskønnelse af Mørkes hovedgade.

Før i tiden havde vi små cementkrukker foran mange huse og forretninger med blomster efter årstiderne – det har mange udtalt, var smukt og enkelt at se på. Men i dag bliver man næsten til grin, når man ude omkring fortæller, at man kommer fra Mørke, hvor man bare fjerner alt det smukke grønne, vi havde, og erstatter det med store dominerende sorte krukker med små forpjuskede grønne buske for over halv mio. skattekroner.

På et tidspunkt er der en gruppe som vil have 'Lys i Mørke' – dette skulle være med noget såkaldt Laserlys. Man ønskede at placere dette ved jernbaneoverskæringen, og min mand og jeg lagde hus og el til hele prøveopsætningen en aften i 2016. Det var en chokerende oplevelse, som vi da heldigvis har på TV, idet Sand TV optog hele seancen til et dokumentarprogram om bl.a. Byfornyelsen i Mørke, som kommer senere i år. Vi og alle vore nærmeste naboer på Stationsvej og Ebeltoftvej blev så generet af dette skarpe lys som fejede ind gennem vore vinduer på 1 sal, hvor mange har soveværelser m.v. Nu hører man så, at man har ”fået” et gammelt fyrtårn som skal ændres til et 10 meter højt 'Lystårn' ved baneoverskæringen, som man nu søger om byggetilladelse til. Vi må gøre alt for at forhindre dette, det hører ikke hjemme i en landsby som Mørke.

De ting jeg her har beskrevet gør virkelig ondt hos en ældre kone, som i den grad har prøvet at engagere sig i alt hvad der har rørt sig i byen. Og jeg tvivler på, at alle disse mærkelige og meget dyre tiltag er noget som vil tiltrække  nye tilflyttere. Alle væsentlige servicefunktioner findes jo ikke mere i byen. Vi har ingen benzinstation – ingen kontantautomat – intet bibliotek – ingen ældreboliger – ingen offentlige toiletter o.s.v. . Og dagligvarehandlen kæmper for at overleve, fordi flertallet handler stort i lavprisbutikker i Rønde og Hornslet. Men det som gør allermest ondt er den arrogance og ”vi véd bedre” politik som præger alt her i byen – vi 'almindelige' mennesker gider man ikke høre på, og rigtig mange føler sig trådt på og gider ikke sige noget.

Og hvad værre er, mange i min generation har børn og børnebørn som har valgt at flytte tilbage til Mørke, ud fra den gode by de husker det var i barneårene – og nu må jeg opleve, at der er flere som overvejer at flytte herfra igen, fordi alt efterhånden ligner kaos herude. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Mange må have det ligesom jeg – og I er altid velkomne til en snak om, hvad vi kan gøre for at ændre dette vanvid – min dør er åben på Stationsvej 4 – når jeg er hjemme.

Håber dette kan føre til en dialog om tingene og få folk til at interessere sig for, hvad der sker omkring dem.”

Publiceret 25 March 2018 12:13

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.