Sundhedsundersøgelse:

Vindmøllestøj og hjertekar-sygdommme - er der et link?

Første delundersøgelse i en større undersøgelse om helbredseffekter af vindmøllestøj kan ikke påvise klar sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdomme

Af
Af Lars Norman Thomsen

Både Norddjurs og Syddjurs Kommuner har haft hver deres højrøstede vindmølledebat, der begge steder endte med, at flertal i henholdsvis kommunalbestyrelse og byråd trak følehornene til sig og sagde nej til mammutstore vindmølleprojekter på trods af, at store flertal i begge kommuner begyndte med at præsentere 150 meter høje vindmøller som det store skinbarlige dyr i åbenbaringen om en grøn fremtid.

Borgermodstanden var simpelthen for stor til, at et politisk flertal i længden turde satse butikken på de ambitiøse vindmølleprojekter.

Er der en sundhedsrisiko?

Et af ankepunkterne hos modstanderne mod at opstille vindnøller var sundhedsrisikoen - at støj fra vindmøller kan udløse en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde hos naboer til de store vindmøller.

På bagkant af de lokale vindmølledebatter er første del af en undersøgelse af, om støj fra vindmøller kan påvirke menneskers sundhed, nu færdig - langt om længe. De fem andre delundersøgelser er på vej.

Den blev sat i gang i den tidligere Helle Thorning-regerings tid efter ønske fra Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og med Kræftens Bekæmpelse som undersøger.

Undersøgelsen finder ikke afgørende bevis for, at udsættelse for vindmøllestøj i en kort periode kan udløse en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde.

Resultaterne tyder imidlertid på, at det at blive udsat for lavfrekvent vindmøllestøj om natten, når man sover, muligvis kan udløse hjertekar-sygdomme. Men forskerne bag delundersøgelsen understreger dog samtidig, at resultaterne er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan skyldes tilfældigheder.

Der er derfor behov for yderligere undersøgelser, før der kan drages en konklusion om sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjertekar-sygdom, forklares det i en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Seks delundersøgelser i alt

Det videnskabelige arbejde udføres altså af Kræftens Bekæmpelse. Det forventes, at der offentliggøres i alt seks videnskabelige artikler, som peer reviews (Kort fortalt består peer review i, at artiklen - efter at et tidsskrifts redaktion har fundet den publicerbar - sendes til bedømmelse af 1-3 eksperter på det område artiklen omhandler, red.).

I 2013 igangsatte Kræftens Bekæmpelse undersøgelsen, der ud fra registeroplysninger skal belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjertekar-lidelser, diabetes, forhøjet blodtryk, depression, søvnforstyrrelser og påvirkning af fødselsvægt.

Olafs demokratiopfattelse

I den daværende Norddjurs Kommunalbestyrelse gjorde Borgerlistens Olaf Krogh Madsen gældende, at så længe Sundhedsundersøgelsen pågik, kom han ikke til at stemme ja eller nej til opstilling af nogen vindmøller. 

Olaf Krogh Madsen fandt det totalt i strid med sin opfattelse af demokratiet, at man kunne træffe en afgørelse om vindmølleprojekter uden at kende alle dele af beslutningsgrundlaget.

Han forlod politik ved årsskiftet efter eget ønske. Han genopstillede ikke ved Kommunalvalget i november 2017.

Her i sit politiske otium kan han give sig i kast med læsningen af undersøgelsen.

 

Første delundersøgelse:

  • Delundersøgelsen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental International 
  • I undersøgelsen indgår alle vindmøller i Danmark, der var operative i perioden 1980-2013 
  • Undersøgelsen sammenholder registerdata for slagtilfælde og blodprop i hjertet med, om personen er blevet udsat for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten i de sidste fire dage, inden sygdommen opstod. 
  • For de 553.000 danske boliger, der indgik i undersøgelsen, blev der time for time for hver bolig beregnet støjen fra alle vindmøller inden for en radius på 6 km. 
  • I undersøgelsen indgik alle voksne personer, som boede i en bolig, hvor der i mindst en time på to forskellige dage havde været tale om udendørs vindmøllestøj på over 30 dB(A). 
  • Forekomsten af blodpropper i hjertet og slagtilfælde blandt denne gruppe personer blev identificeret gennem kobling mellem CPR-registeret og de danske sygdomsregistre. Som mål for udsættelse definerede forskerne den gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs vindmøllestøj i perioden 1-4 dage, før sygdommen opstod, som blev sammenlignet med støjniveauet på en tilsvarende ugedag inden for den samme måned

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Publiceret 07 March 2018 19:00