Bent Nielsen, mangeårig lokal ildsjæl i Kolind, stopper i bestyrelsen i Kolind og Oplands Distriktsråd. Foto: Lars Norman Thomsen

Bent Nielsen, mangeårig lokal ildsjæl i Kolind, stopper i bestyrelsen i Kolind og Oplands Distriktsråd. Foto: Lars Norman Thomsen

Punktum:

Mr. Kolind takker af i Distriktsrådet

Bent Nielsen, mangeårig frontman i mange sammenhænge i Kolind og opland, siger nej tak til genvalg til bestyrelsen på det kommende årsmøde i Kolind og Oplands Distriktsråd

Af
Af Lars Norman Thomsen

Efter eget ønske stopper Bent Nielsen, der siden de unge år har spillet en markant rolle i udviklingen af Kolind, i Kolind og Oplands Distriktsråd ved årsmødet tirsdag 20. marts i Stalden i Byhallen.

Bent Nielsen siger til Lokalavisen, at han siger nej tak til genvalg, fordi der efter hans mening skal nye stemmer til, så der sker en løbende fornyelse af Kolind og Oplands Distriktsråd.

Bestyrelsen består af syv personer, hvor af de tre vælges direkte på generalforsamlingen.

De øvrige fire poster besættes af Kolind Borgerforening, Kolind Handelsstandsforening, Kolind Pensionistforening og KPI, som hver udpeger et bestyrelsesmedlem, valgt på deres respektive generalforsamlinger.

De tre bestyrelsesmedlemmer vælges for to år på generalforsamlingen, således at der i ulige år vælges to personer og i lige år vælges en person.

Nymann, Alette og Wistoft

I år krydrer Kolind og Oplands Distriktsråd årsmødet med tre indlæg:

1. Fra bysbarnet, grosserer Erik Nymann, der i en lang årrække har tegnet Kolind erhvervsmæssigt

2 Arkitekt Alette Skov-Hansen, Syddjurs Kommune, der har været kommunens medspiller på byfornyelsen i Kolind

3. Viceborgmester Claus Wistoft (V), der scorede højt ved Kommunalvalget, men ikke højt nok til at fortsætte som borgmester. Wistoft er godt nok fra Kerteminde, men efterhånden en integreret del af Kolind med egen udstykning på Ørnevænget.

Alle tre skal give et bud på byens fremtid.

Årsmødet begynder klokken 19.

Publiceret 07 March 2018 23:31