Syddjurs Kommune lægger sig ind på en flot fjerdeplads over sagsbehandlingstider i byggeriet. Genrefoto

Syddjurs Kommune lægger sig ind på en flot fjerdeplads over sagsbehandlingstider i byggeriet. Genrefoto

Byggeri:

Syddjurs i top med sagsbehandlingstider

Udvalgsformand glæder sig over placering

Kommunernes Landsforening og regeringen indgik i 2015 en aftale om fælles servicemål for den kommunale sagsbehandling på bygge- og miljøområdet. Med aftalen blev der sat et mål for sagsbehandlingstiden for byggetilladelse samt miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug

De nyeste tal for sidste halvdel af 2017 viser, at alle kommuner samlet overholder de fastsatte mål for sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet. Syddjurs Kommune har en samlet placering som nummer fire i Danmark og hører således til gruppen med de hurtigste sagsbehandlingstider for den erhvervsrettede kommunale sagsbehandling, skriver Syddjurs Kommune på sin hjemmeside.

Glad udvalgsformand

Formand for udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen udtaler:

“Jeg glæder mig over den flotte placering og vil gerne rose forvaltningen for den gode og dedikerede indsats. Politisk har der i flere år været stor fokus på at forbedre servicen i forhold til kommunens borgere og virksomheder på det tekniske område. Dette giver nu markante resultater takket være en fælles indsats fra Byrådets, ledelsens og medarbejdernes side.

Publiceret 27 February 2018 19:00