Modelfoto

Modelfoto

Så mange fattige børn bor der i din kommune

Antallet af fattige børn i Danmark steg i 2016 med 10.500

Antallet af børn i Danmark under fattigdomsgrænsen steg i 2016 med 10.500 børn og nåede dermed op på 48.300 børn, hvilket svarer til 4,1 procent af alle danske børn. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

"10.500 børn er røget under fattigdomsgrænsen på et enkelt år. Det er en rekordstor stigning i antallet af fattige børn. Den voldsomme stigning skyldes i høj grad kontanthjælpsloftet," siger analysechef Jonas Schytz Juul fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: En grænse for fattigdom

Stigningen har været særlig stor i de kommuner, der i forvejen havde en høj andel af fattige børn, men har været mærkbar over hele landet. Det gælder også de østjyske kommuner Aarhus, Skanderborg, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs, som alle har fået flere fattige børn fra 2015 til 2016.

Skanderborg og Favrskov hører til 'eliten' af de danske kommuner med relativt færrest fattige børn. De har begge omkring to procent fattige børn, altså kun halvt så mange som landsgennemsnittet. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der for begge kommuner er sket en relativ meget stor stigning. I Skanderborg er antallet af fattige børn fordoblet fra 150 i 2015 til  310 i 2016, og i Favrskov er det gået fra 150 i 2015 til 270.

Flest fattige i Norddjurs

I Aarhus er der sket en stigning fra 1900 børn til 2330 børn, hvilket svarer til 3,7 procent, altså lidt under landsgennemsnittet.

LÆS OGSÅ: Her er de rigeste - og fattigste - områder i Aarhus

Syddjurs er gået fra 200 til 280 fattige børn, men holder sig med 3,3 procent også på den 'rigtige' side af landsgennemsnittet, mens Norddjurs som den eneste af de østjyske kommuner, Lokalavisen dækker, ligger over landsgennemsnittet.

I Norddjurs er antallet af fattige børn steget fra 3,6 (260 børn) til 4,8 procent (330 børn).

Flere fattige børn i sigte

Af de 48.300 fattige børn i 2016 bor de 10.100 børn i familier, der er ramt af kontanthjælpsloftet.

Kontanthjælpsloftet var kun gældende i de sidste tre måneder af 2016, så det vil fremover ramme hårdere, nu når det er helt indfaset.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skønner, at yderligere 15.000 børn ville være kommet under fattigdomsgrænsen i 2016, hvis kontanthjælpsloftet havde været gældende hele året.

 

Definition af økonomisk fattige: Personer med en årsindkomst, der er mindre end halvdelen af medianindkomsten, ikke er studerende og ikke har en formue på over 100.000 kroner.

Eksempel: For en familie med fire personer ligger grænsen på 252.900 kroner på et år.

Publiceret 27 February 2018 17:45