De mega-store filtre, hvor råvandet efter at være blæst igennem, filtreres i flere omgange og renses så det kan sendes ud til de omkring 4000 husstande, der er koblet på Vandsam. Fotos: John Pedersen.

De mega-store filtre, hvor råvandet efter at være blæst igennem, filtreres i flere omgange og renses så det kan sendes ud til de omkring 4000 husstande, der er koblet på Vandsam. Fotos: John Pedersen.

Forsyning:

“Vandsam” klar til at levere vand til 4000 husstande

Seks vandværker sammen om nyt top-moderne anlæg ved Auning, der henter drikkevand ved boringer i Løvenholmskoven

Efter omkring en halv snes år med diverse indledende øvelser, er selskabet Vandsam A/S i løbet af en uges tid i gang med at levere den daglige vandforsyning til omkring 4000 husstande i den vestlige ende af Norddjurs Kommune.
Det nye top-moderne anlæg er opført lige nord for Auning og henter vandet fra en dybde af omkring 100 meter under jorden ved Løvenholmskoven.
Vandsam A/S er ejet af de seks vandforsyninger: Auning Vandværk, Hevring Vandværk, Holbæk Vandværk, Vivild Vandværk, Øster Alling Vanværk og Aqua Djurs og skal desuden forsyne Udby Vandværk med drikkevand.
De seks vandforsyninger fortsætter som distributionsselskaber i den nye konstruktion og det lokale vandværk, der sørger for alt det praktiske og fastsætter prisen.
Formand for Vandsam A/S Brian Pedersen fortæller, at der er etableret fire boringer og lagt omkring 50 kilometer forsyningsledninger for at nå ud i alle hjørner af det nye vand-fællesskab.

Andelstanken genfødt

“Vi har skullet leve op til både det ideologiske og det praktiske i vandforsyningsplanen, som kommunen vedtog for årene 2012 til 2017”, fortæller Brian Pedersen.
I planen var der både krav til sikkerhed for nødforsyning og for to-trins anlæg og samtidig blev der udpeget nogle områder, hvorfra man skulle indvinde drikkevand. Her indgik området ved Løvenholmskoven og et område ved Ll. Sjørup nord for Ørsted.
Aqua Djurs, der blev stiftet for 10 år siden - og i dag blandt andet driver vandværkerne Lystrup Strand, Nørager, Tøjstrupvejen Allingåbro og Udbyhøj - var en aktiv medspiller i den modningsproces, der nu har resulteret i, at de seks vandværker har fundet sammen i det nye fællesskab, som er et non-profit selskab, der har til opgave at “producere” de store mængder vand til de omkring 4000 husstande, der er tilknyttet anlægget.
Formanden for Vandsam A/S udtrykker stor glæde over samarbejdet og den indstilling, som alle parter viser i bestyrelsen, hvor alle er repræsenteret med et medlem og det uanset det enkelte vandværks antal brugere.
“Vi har set det lidt som en genfødsel af andelstanken. At vi er lige. Det største vandværk bestemmer ikke mere end det mindste. Det er utrolig vigtigt”.
I den indledende fase blev der naturligvis lavet økonomiske beregninger og siden indhentet tilbud på det store projekt.
I sidste ende blev den samlede regning på godt 45 millioner kroner - og budgettet har populært sagt vist sig “at holde vand”.
“Hvor man henter vandet, der hvor det bliver skabt, behandler det og sender det ud til forbruger”, fortæller Brian Pedersen.
Og det for en totalløsning, der lever op til kravene 2018 og mange, mange år frem

Moderne højeffektive pumper kører det topmoderne anlæg.

Moderne højeffektive pumper kører det topmoderne anlæg.

Stor forsyningssikkerhed

Den spektakulære vandværksbygning rummer rent faktisk to seperate vandværker, så de mange forbrugere er sikret deres forsyning af vand i stort set alle tænkelige situationer.
“Vi har fire boringer, vi har to råvandsledninger og så to vandværker i et og forsyningsnet ud i, ja faktiske alle fire verdenshjørner”.
Formanden for Vandsam A/S understreger, at der ude ved nogle af de mindre byer er etableret forskellige anordninger, så man også her er sikret den optimale forsyningssikkerhed.
Med de omkring 4000 husstande på det nye vandværk ved Auning, er der stadig en stor ekstra-kapacitet på anlægget.
I modsætning til mange “gamle” vandværk, hvor vandet sejler rundt i støbte underjordiske kasser, så har man i det nye anlæg valgt at samle vandet i rustfri overfladetanke.
Og dem har man så to af, hver med en kapacitet på 500.000 liter vand.

Det flotte nybyggeri - Vandsam-anlægget nord for Auning.

Det flotte nybyggeri - Vandsam-anlægget nord for Auning.

Anlægget er fuldautomatisk og kører uden manuel overvågning.

Anlægget er fuldautomatisk og kører uden manuel overvågning.

Publiceret 09 January 2018 07:00