Debat:

Pas på vores demente

Af
Af Karl Valdemar Møller

Møgelbjergparken 62

Grenaa

Åbent brev til Rudersdal borgmester, og Kommunernes formand Erik Fabrin:

Jeg læser i en artikel at Erik Fabrin er modstander af mere kontrol af demente.
Erik Fabrin udtaler sig i forbindelse med en 70 årig dames forsvinden fra et af hans plejehjem i kommunen for nylig. Kvinden blev heldigvis fundet i god behold i et tog i Kolding.
Politidirektør Thorkild Fogde fra Nordsjællands Politi spørger så ind til om det ikke var muligt at sikre de demente så man undgik de ulykkelig situationer i fremtiden.

Erik Fabrin udtaler i den anledning "Det er ikke fængsler men hjem, hvor vi skal tage ordentlig vare på vores medborgere. Det støder med vores retssikkerhed, der er en grænse vi ikke kan overskride. En grænse som vi må leve med og som politiet også må leve med".
Jeg vil så blot spørge dig Erik Fabrin. Hvad er det dog for en menneskelig holdning du har.
Et plejehjem eller den dementes eget hjem skulle dog helst være et varmt og hyggeligt sted for den demente at være, et sted hvor der er stille og fredeligt og alt går i en rolig atmosfære. Den atmosfære kan man skabe ved bl.a. at forsyne den demente med en lille chips i skoen, en chips den demente aldrig ville registrerer var der, og det ville så give ansatte eller pårørende den ro der skal til for at skabe trygge rammer omkring den demente.
Med den holdning du giver udtryk for Erik Fabrin, skulle man tror at du igen tænker kun i penge og ikke i menneskelighed. Man skulle tror at du overhovedet ikke på nogen tidspunkt har haft en demens person inden for din rækkevidde.

Jeg kan oplyse dig om, at jeg nu i snart fem år, har passet min kone som er ramt af en meget fremskreden frontallap demens, og der igennem har fået meget erfaring i hvad demens er og betyder for pårørende.
Nu er jeg så heldig at min kone endnu ikke vil gå fra hjemmet, men derimod søger tryghed, men den dag hvor hun vil begynde at gå, vil jeg ikke betænke mig på at få lagt chips i hendes sko. Det vil give mig tryghed, og gøre at jeg ikke resten af mit liv skal leve med den uværdige tanke at min kone døde fordi man fra politisk side ikke har begreber om hvad der er godt for både personale og pårørende.

Jeg har derimod Erik Fabrin mistænkt for at det igen er penge han tænker på og ikke den menneskelige faktor.
Det er ikke mere end cirka 1 år siden Erik Fabrin i egenskab af formand for KL udtalte, at demente skulle blive i eget hjem så længe som muligt, det var billigere for kommunerne.
Det er jeg helt enig med dig i, men lav så nogle forhold der gør, at vi kan passe vor demente hjemme, blandt andet med sikker overvågning både hjemme op på plejehjem.

Publiceret 19 January 2010 09:28